Persverklaring

0
151

Paramaribo, 23 mei 2021

Aan: De President van de Republiek Suriname

Dhr. Chandrikapersad Santokhi

dtkv De Voorzitter van De Nationale Assemblee

Dhr. Marinus Bee MSc, LLB

Excellentie,

Het is binnen de samenleving in voldoende mate bekend, waarom wij thans onder deze grote ellende gebukt gaan, dus die materie behoeft nagenoeg geen nader uitleg. De huidige regering kreeg na haar aantreden te maken met torenhoge schulden, hoge inflatie, een schrijnend tekort aan internationale reserves, een immens begrotingstekort en als klap op de vuurpijl ook nog de COVID-19-pandemie, gevolgd door internationale prijsinflatie. We zijn er ons terdege van bewust, dat de regering haar best doet om de economie weer op rails te brengen.

Suriname heeft na diepgaande discussies met alle relevante stakeholders een herstelplan aan het IMF aangeboden dat ook door haar wordt gedragen. Als coalitie weten wij dat de gang naar het IMF onvermijdelijk is, willen wij de economie weer op het juiste spoor krijgen. We zullen hiertoe met zijn allen, elkeen de offers moeten brengen.

We doen een dringend beroep op de regering om serieus nota te nemen van issues die de samenleving beroeren o.a. het benoemingsbeleid. We bevelen de regering aan om, desnoods elke dag, gebruik te maken van staatsmedia om met het volk te communiceren zonder er doekjes om te winden, zodat eenieder deze noodzaak beseft. 

In de afgelopen week zijn wij als coalitie in De Nationale Assemblee geconfronteerd met protestacties van de politiebond en andere groepen. We zijn er niet ongevoelig voor, want voor de samenleving wordt het steeds moeilijker om de stijgende prijzen in de winkels te dragen.

Regering, u heeft er alle baat bij, om zo snel mogelijk verlichtende maatregelen voor de samenleving te treffen; de implementatie van het sociaal vangnet behoeft daarom uw onverwijlde aandacht. Wij doen een dringend beroep op de Regering, om de wensen en grieven van het volk mee te nemen in deze besluitvormingen, om zodoende het leed en de ontevredenheid te verminderen.

De actievoerenden hebben ondanks de ernstige COVID-19 situatie de maatregelen massaal genegeerd. De gevolgen van dit onacceptabel gedrag zullen voor de gezondheidszorg niet te overzien zijn.

Het is hemeltergend, dat de protesterenden trachten het kabinet van de President en het DNA-gebouw zonder toestemming binnen te dringen. Wij willen ons in Suriname absoluut niet associëren met een situatie, als die van het Capitool in Washington.

Het is onaanvaardbaar, dat uitgerekend de leiding van de politiebond, de uitspraak bezigde, dat een vergunning geen vereiste is, om te mogen protesteren. Zulke uitspraken zijn voor ons onaanvaardbaar, want die zouden kunnen aanzetten tot anarchie en daar is niemand bij gebaat. We keuren dit ten zeerste af. We willen een gedisciplineerd korps, waarvan de leden hun verantwoordelijkheid te allen tijde voorop stellen. 

De coalitie in de Nationale Assemblee neemt gevoeglijk aan, dat de korpsleiding represaille maatregelen zal treffen tegen de leden van het korps, die hun boekje te buiten gingen. Om de rust te kunnen waarborgen, doen wij een dringend beroep op de Regering om de korpsleiding zo spoedig mogelijk te evalueren.

Hoogachtend,

De Fractieleiders,

A.Gajadien 

  1. Vorstwijk 
  2. Etnel 
  3. Jogi
  4. Karto
  5. Plein


Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi