Persbericht communicatiedienst VHP Nederland

0
762

Amsterdam, 25 mei 2021

Persbericht Communicatiedienst VHP-Nederland

VHP-Nederland ondersteunt Regering Santokhi/Brunswijk

Op haar Ledenvergadering vandaag heeft VHP-Nederland unaniem haar instemming betuigd met het gevoerde beleid van de Regering Santokhi/Brunswijk in de afgelopen 10 maanden en zich  uitgesproken het voorgenomen beleid  van de Surinaamse regering in de komende 4 jaar te ondersteunen.

Stil is gestaan bij de volgende maatregelen van de regering in de afgelopen 10 maanden:

 • Overeenkomst bereikt met het IMF voor betalingsbalans steun van 690 miljoen Amerikaanse dollar.
 • Hulp van de Wereldbank groot 400 miljoen Amerikaanse dollar binnenkort mogelijk.
 • Op basis van punt(1) en (2) herschikken van schulden aangegaan bij Oppenheimer en beheersbaar maken van de SRD koers zodat de koopkracht op termijn verbeterd.
 • Beheersbaar maken van de wisselkoers SRD door unificatiekoers binnen vastgestelde baanbreedte.
 • Organiseren van een solidariteitsheffing van 10% voor de meer draagkrachtige belastingbetaler.
 • Het verhogen van de AKB en Ouderdomsuitkeringen zodat de minst draagkrachtigen enigszins kunnen worden gecompenseerd voor de prijsstijgingen vanwege de hogere wisselkoers.
 • Het in Juni/Juli 2021 komen met loonsverhogingen voor de ambtenaren en werknemers bij de semi-overheidsinstellingen.
 • Het reorganiseren van de belasting inning door de Belastingdienst.
 • Het maandelijks betalen van de salarissen van het overheidspersoneel zonder dit monetair te financieren.
 • Het versterken van de justitiële autoriteiten door instroom van rechters en andere medewerkers.
 • Het aanpakken van ongebreidelde prijsstijgingen, onregelmatigheden bij de export van hout, goud en het reorganiseren van de controle bij export en import van goederen door de douane.
 • Het laten opsporen en berechten van medewerkers bij de SPSB en de C.B.v.S. betrokken bij grootschalige financiële malversaties ten nadele van de Surinaamse bevolking.
 • Het verbeteren van de betrekkingen met Nederland, Amerika en Frankrijk gericht op bevordering van de economische, culturele, justitiële en militaire ondersteuning van Suriname.
 • De verbeterde onderlinge samenwerking tussen Trinidad, Guyana, Brazilië bij de exploratie van de olievondsten in Suriname.
 • Betrekken van de Surinaamse Diaspora middels het Diaspora Instituut Nederland (DIN) en de op te richten Diaspora Bank in Nederland

Bovenstaande ontwikkelingen bevestigen dat de Regering Santokhi/Brunswijk zich inzet om in dialoog met de bevolking van Suriname ons land economisch, cultureel, financieel en rechtsstatelijk weer op het juiste spoor te krijgen.

Op haar op 24 mei 2021  gehouden persconferentie heeft de Surinaamse Regering aangegeven dat zij haar gevoerde beleid van de afgelopen 10 maanden kritisch zal beschouwen op met name fouten bij het benoemings- en grond uitgifte beleid.

VHP- Nederland is ervan overtuigd dat de erfenis van een schuld van  4 miljard Amerikaanse dollar, grootschalige corruptie en moreel verval niet in 10 maanden op te lossen is.

Ons land heeft nog een lange weg te gaan om hierin stappen vooruit te zetten.

Wij zijn er van overtuigd dat met inzet, doorzettingsvermogen, discipline en bezielend leiderschap ons land de crisis kan weerstaan en te boven zal weten te komen.

Sranan Sa Wini !

Leve de Republiek Suriname !

Namens VHP-Nederland

Dr. Mr.  L. Soedamah (Voorzitter)

Tel. 06-55375453

 

 

 

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi