Nieuws

Reactie op: Seksueel molest

0
De hoofdredactie van DWT, heeft in haar redactioneel artikel d.d. 21 april, commentaar gegeven op detrage aanpak van een vermoedelijke seksueel molest, gepleegd door...

Brief aan de president

0
Aan:         de President van Republiek Suriname,         de heer C. Santokhi, d.t.k.v.         de Voorzitter van De Nationale Assemblée,          de heer M. Bee. Paramaribo, 21 april 2022  Heer President, Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, lid...

Reactie VHP Nederland op protestactie: ‘Weg met Chan’

0
Een groep activisten in Nederland, heeft haar pijlen gericht op president Chan Santokhi van deRepubliek Suriname, door een aangekondigde protestactie op donderdag 24 februari...

Surinamers in Nederland ondersteunen de Surinaamse regering

0
De regering Santokhi/Brunswijk is nu amper 20 maanden aan het roer in Suriname en zet zich in Suriname economisch, sociaal en maatschappelijk te ontwikkelen....

Brief aan de president

0
Aan: de President van Republiek Suriname, de heer C. Santokhi, d.t.k.v. de Voorzitter van  De Nationale Assemblee,  de heer M. Bee. Paramaribo, 7 januari 2022  Heer President, Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, lid van de Nationale Assemblee,...

Hulpbehoeftigen krijgen voedselpakket

0
In verband met het nieuwe jaar hebben de ressortsraadsleden(RR) en districtsraadsleden(DR) van de VHP, van het ressort Saramaccapolder, in samenwerking met Sewa- Project 2021(diaspora...

boek Op 16 januari 2019 vierde de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) haar 70-jarig bestaan. De markante momenten in de geschiedenis van de VHP zijn in het ‘Jubileumboek 70 jaar VHP’ vervat met als doel de samenleving meer kennis te verschaffen over de ontwikkelingen van één van de weinige partijen die zo een lange geschiedenis kent.

Het boek is verkrijgbaar via Secretariaat VHP NEDERLAND. Prijs € 15,– excl. portokosten. Overmaken op bankrekening: NL53 INGB 0006 588470. E-mailadres: vhp.nederland@gmail.com// Telefoonnummer: 0655375453

boek In aanwezigheid van de voorzitter van de VHP, de heer Chan Santokhi, heeft de presentatie van het boek Gewenste en Ongewenste Verbondenheid plaatsgevonden. De auteur mr. drs. Sekhar Bissessar heeft op een indringende wijze de noodzaak en het gevoel van verbondenheid, maar ook de vijandigheid en het wantrouwen in die verbondenheid, tussen Suriname en Nederland beschreven. Ook de onderlinge verhoudingen tussen Surinamers passeert de revue.

Het boek is verkrijgbaar via Secretariaat VHP NEDERLAND. Prijs € 15,– excl. portokosten. Overmaken op bankrekening: NL53 INGB 0006 588470. E-mailadres: vhp.nederland@gmail.com// Telefoonnummer: 0655375453

boek Het allereerste boek waarin Chan Santokhi over zijn persoonlijke levenservaringen vertelt is inmiddels gelanceerd. De officiële presentatie van Chan is rond de 44e herdenkingsdag van de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Het zal gratis beschikbaar komen voor jongeren en andere relaties. De schrijver is Dr. Ashwin Ramcharan, een jonge econoom die al in diverse landen heeft gewoond, bankier is geweest en onder meer gestudeerd heeft aan de Harvard University in USA.

Het boek is nu online te koop via www.chanhetboek.org