Nieuws

Brief aan de president

0
Aan: de President van Republiek Suriname, de heer C. Santokhi, d.t.k.v. de Voorzitter van  De Nationale Assemblee,  de heer M. Bee. Paramaribo, 7 januari 2022  Heer President, Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, lid van de Nationale Assemblee,...

Hulpbehoeftigen krijgen voedselpakket

0
In verband met het nieuwe jaar hebben de ressortsraadsleden(RR) en districtsraadsleden(DR) van de VHP, van het ressort Saramaccapolder, in samenwerking met Sewa- Project 2021(diaspora...

Evaluatiedocument 2021 VHP Nederland

0
DE OLIFANT IN NEDERLAND IS KLAAR WAKKER! Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Ik wil het jaarverslag van VHP Nederland van 2021 vol trots...

VHP: 2021 een uitdagend jaar met goede afsluiting 

0
Aan het eind van het jaar is het goed om terug te blikken op wat het welhaast afgelopen jaar ons bracht en uiteraard wat...

VHP Nederland feliciteert Suriname

0
VHP Nederland juicht de goedkeuring van het Internationaal Monetaire Fonds(IMF) voor Suriname voor een bedrag van USD $ 688 miljoen toe en feliciteert de...

VHP: laten we onze naasten liefhebben als ons zelf

0
Dit jaar, terwijl we blijven omgaan met de gevolgen van de wereldwijde covid-19 pandemie, zal kerst net als andere feestdagen ook anders zijn. De...

boek Op 16 januari 2019 vierde de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) haar 70-jarig bestaan. De markante momenten in de geschiedenis van de VHP zijn in het ‘Jubileumboek 70 jaar VHP’ vervat met als doel de samenleving meer kennis te verschaffen over de ontwikkelingen van één van de weinige partijen die zo een lange geschiedenis kent.

Het boek is verkrijgbaar via Secretariaat VHP NEDERLAND. Prijs € 15,– excl. portokosten. Overmaken op bankrekening: NL53 INGB 0006 588470. E-mailadres: vhp.nederland@gmail.com// Telefoonnummer: 0655375453

boek In aanwezigheid van de voorzitter van de VHP, de heer Chan Santokhi, heeft de presentatie van het boek Gewenste en Ongewenste Verbondenheid plaatsgevonden. De auteur mr. drs. Sekhar Bissessar heeft op een indringende wijze de noodzaak en het gevoel van verbondenheid, maar ook de vijandigheid en het wantrouwen in die verbondenheid, tussen Suriname en Nederland beschreven. Ook de onderlinge verhoudingen tussen Surinamers passeert de revue.

Het boek is verkrijgbaar via Secretariaat VHP NEDERLAND. Prijs € 15,– excl. portokosten. Overmaken op bankrekening: NL53 INGB 0006 588470. E-mailadres: vhp.nederland@gmail.com// Telefoonnummer: 0655375453

boek Het allereerste boek waarin Chan Santokhi over zijn persoonlijke levenservaringen vertelt is inmiddels gelanceerd. De officiële presentatie van Chan is rond de 44e herdenkingsdag van de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Het zal gratis beschikbaar komen voor jongeren en andere relaties. De schrijver is Dr. Ashwin Ramcharan, een jonge econoom die al in diverse landen heeft gewoond, bankier is geweest en onder meer gestudeerd heeft aan de Harvard University in USA.

Het boek is nu online te koop via www.chanhetboek.org