VHP Nederland

VHP Nederland heeft een bestuur met als belangrijke doelstelling, ondersteuning van de Moederpartij in Suriname. VHP Nederland streeft ernaar om toegankelijker te zijn voor jongeren en vrouwen. Daarbij zijn diversiteit en afspiegeling van de Surinaamse samenleving belangrijk. Ondersteuning van de Moederpartij in Suriname blijft echter de primaire doelstelling van VHP Nederland, met als ultieme doel het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid in 2020. Het bestuur acht het nodig draagvlak te creëren om de Moederpartij te ondersteunen en de mensen bewust te maken van het feit dat de diaspora een toekomst heeft in Suriname. VHP Nederland moedigt iedereen aan om zich te blijven inzetten voor Suriname. Het is de bedoeling om van VHP Nederland een krachtige organisatie te maken met een groot ledenbestand. Dit kan alleen door kader, kennis, kunde en sleutelfiguren in Nederland die de VHP een warm hart toedragen. Essentieel is krachten te bundelen en deze optimaal in te zetten ter ondersteuning van de Moederpartij, op weg naar de verkiezingen van 2020. Er zijn verschillende kernen werkzaam in Amsterdam, Rijnmond, Den Haag, Utrecht, Flevoland, Drachten-Groningen en Zaanstreken. Door deze kernen worden materiaal zoals kleding, incontinentie materiaal, oranje spullen, etc ingezameld en verzonden naar de VHP, de moederpartij in Suriname.