VHP mediacommissie: problemen in eenheid oplossen

0
226

Naar aanleiding van de slechte situatie waarin ons land momenteel verkeert, stelt de mediacommissie van de VHP het volgende:

Ons land gaat door een zware crisis waar wij als jonge natie ermee geconfronteerd worden. Wij willen als mediacommissie niet steeds blijven herhalen wat de oorzaak is van deze recessie, dat is alom bekend. Daarboven zijn wij ook getroffen door de wereldwjde pandemie van het Covid-19, waarvan de effecten voor zeker Suriname niet uitblijven. 

Wij van de mediacommissie onderkennen dat de samenleving vanwege de gestegen winkelprijzen en de covid-19 pandemie, het moeilijk hebben. We zien dat personen overgaan tot het voeren van straatacties, we begrijpen dat volkomen, dat is hun goed recht. Hoewel de samenleving het moeilijk heeft, doen we een beroep op de samenleving om wat geduld te betrachten. 

We zien we dat deze regering onder leiding van president Santokhi, haar verantwoordelijkheid kent. Deze regering gaat geen enkele uitdaging uit de weg waarvoor zij zich momenteel geplaatst ziet. Zo is de regering daags na haar aantreden gestart met een uitgebreide consultatie ronde met alle groepen binnen de samenleving. 

Dit heeft ertoe geleid dat er onlangs een uitgebreid Herstelplan( HP) aan het parlement is aangeboden. Met de financiële ondersteuning van onder andere het IMF en andere internationale instellingen, maar ook met de ondersteuning van onze eigen Srananmans, kan nu versneld aan de uitvoer van dit Herstelplan gewerkt worden.

Gezien de noodzakelijke maatregelen die in het Herstelplan(HP) genomen zijn, zullen de effecten niet uitblijven. We doen een dringend beroep op de regering om op de kortst mogelijke termijn een aanvang te maken met de uitvoer van het sociaalvangnet gekoppeld aan het HP. Dit om te voorkomen dat de leefomstandigheden van de meest kwetsbare groepen verder verslechteren en zelfs onhoudbaar worden. Ook vragen wij de regering prioriteit te geven aan het beheersbaar maken van Covid-19 crisis, die momenteel een enorme druk uitoefent op onze totale samenleving.

Tot slot doen wij een dringend beroep op de regering om in eenheid op te trekken in deze crisis, die een nationale aanpak vereist. Slechts in eenheid zullen we in staat zijn de beloftes die wij aan het volk gedaan hebben waar kunnen maken. Laten wij daarom steeds in goed overleg en vertrouwen met elkaar en met de samenleving werken aan de opbouw van een beter Suriname, waardoor we over 4 jaar inderdaad kunnen zeggen “Un set ing”. 

Aan het volk van Suriname vragen wij, verliest u alstublieft geen hoop en laat u vooral niet op het sleeptouw nemen door personen, die verantwoordelijk zijn van de huidige crisis. Nu dienen deze personen zich aan als de oplossing van het probleem. We zijn ervan overtuigd dat er betere tijden zullen aanbreken voor ons land en waarschijnlijk sneller dan u denkt. 

De mediacommissie van de VHP

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi