VHP: we moeten offers brengen

0
112

Op 20 juli aanstaande vieren moslims wereldwijd Eid Ul Adha oftwel het offerfeest. Het offerfeest
herinnert ons aan de liefde en gehoorzaamheid van Ibrahim (Abraham) voor Allah. Hij was Allah zo
toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Ismaël te offeren. Het offerfeest moedigt moslims aan om het
voorbeeld van de profeet Abraham te volgen en bereid te zijn alles te doen wat Allah van hen verlangt.


De Islam is gestoeld op vijf zuilen, waarvan de hadj er één is. Elke moslim die daartoe lichamelijk en
financieel in staat is, moet een hadj ondernemen. Ter completering van de hadj wordt op de laatste dag
een dier geofferd. Het offeren van een dier is een symbolische uitdrukking waarbij een moslim zijn
bereidheid verklaart om ook zijn eigen leven in dienst te stellen van God.


Het offerfeest leidt tot een spirituele verheffing van de moslim. Het offeren betekent in de islam niet
alleen de bereidwilligheid om al je aardse belangen en je begeerten op te offeren omwille van de
rechtschapenheid, maar ook onderwerping aan de wil van Allah.


Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van de ware
levenskracht van het geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid aan de Schepper. Het gaat er niet
alleen om een dier te offeren, maar dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je
dienstbaar te maken voor je medemens.


De economie van Suriname zit in diepe crisis, het land kampt met een enorme staatsschuld. Na een jaar
regering, is de regering erin geslaagd door goed en openbaar bestuur en het uitvoeren van een crisis en
herstelprogramma, de ernstige financieel-economische en monetaire crises het hoofd te bieden. Het zal
even duren voordat het hersteld is. Wij vragen geduld van de bevolking en door samen offers te
brengen, zullen we het land langzaam maar zeker uit het diepe dal halen.


Uiteraard zijn er binnen onze samenleving ook sociaal zwakkeren. Van deze groep kunnen wij moeilijk
verwachten dat ze in deze tijd grote offers brengt. De mensen die het iets beter hebben vragen wij dan
ook om iets meer offers te brengen. Dit is ook de gedachte van Eid Ul Adha.


De Vooruitstrevende Hervormings- Partij, brengt ruim 72 jaar offers aan land en volk. Als partij hebben
we maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis heen komen. De
VHP zal ook deze regering kritisch volgen en begeleiden en waar nodig haar stem laten horen.


Door het coronavirus is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal.
Onze gezondheid staat voorop, derhalve zijn de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te
gaan noodzakelijk. Wij vragen het volk begrip op te brengen voor de noodzakelijke maatregelen. Het is
belangrijk dat we alle aanwijzingen van de gezondheidsautoriteiten strikt opvolgen. Laat u zich
vaccineren, u bent ook deel van de oplossing, het kan uw leven redden!


De partij wenst de hele natie, maar in het bijzonder de moslimgemeenschap een gezegende Eid Ul Adha
toe. Moge het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens.


Eid Mubarak!Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi