VHP feliciteert India met 74 jaar staatkundige onafhankelijkheid

0
105

Op 15 augustus 1947 werd India onafhankelijk van Groot-Brittannië. 15 augustus is de dag waarop het volk van India trots is op de overwinning in de strijd voor onafhankelijkheid. Dit is een dag van vreugde en geluk voor alle Indiërs, ongeacht in welk deel van de wereld ze zich bevinden.

India herdenkt de erfenis van India’s vrijheidsstrijders, waaronder Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru en Sardar Patel etc. Het is alom bekend dat hun boodschap van geweldloosheid, veel leiders over de hele wereld geïnspireerd heeft.

Mahatma Gandhi was het leidende licht van hun vrijheidsbeweging, evenzeer een heilige als een politieke leider, hij was een fenomeen. Verontrust door sociale strijd, economische problemen en klimaatverandering, zoekt de wereld nog steeds verlichting in de leer van Mahatma Gandhi. De zoektocht naar gelijkheid en rechtvaardigheid is de mantra voor India.

India speelt een heel belangrijke rol in de wereld. India is een van de grondleggers van de “Beweging van de Niet-Gebonden Landen( NAM- non alignment movement) waar Suriname lid van is. Beide landen hebben gelijkgerichte filosofieën, visies en buitenlandsbeleid.

Zowel Suriname als India zijn gegrondvest op de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn geschapen en zijn begiftigd met bepaalde fundamentele rechten, waaronder vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Die vrijheden zijn verankerd in de wet door middel van de geschreven grondwetten, en ze worden dagelijks gehandhaafd door instellingen die onze beide democratieën gemeen hebben.

Suriname heeft een speciale historische band met India, want de geschiedenis van ons volk is onlosmakelijk verbonden met India. Grote delen van het Surinaamse volk zijn uit India afkomstig, derhalve is een deel van onze bevolking diaspora van India. We hebben historische- en culturele verbindingen met elkaar. De band tussen onze twee volkeren zijn vriendschappelijk en stevig.

We hebben in Suriname een aantal Indiase bedrijven. Vrije en eerlijke handel is goed voor beide landen, de handel is een krachtige motor van welvaart. De Indiase gemeenschap in Suriname is een goed voorbeeld van de band die beide naties samenbinden. De VHP is trots op het onmisbare partnerschap met India, een vriendschap die gebaseerd is op onze gedeelde democratische waarden.

India is belangrijk voor de wereld omdat het niet alleen een economische grootmacht is, maar ook een verantwoordelijke macht. De VHP verwelkomt de economische opkomst van India, omdat we begrijpen dat naarmate India floreert, dit voor ons allemaal meer kansen creëert.

De viering van de Onafhankelijkheidsdag van India zal dit jaar nogal ingetogen zijn. De reden is duidelijk. De hele wereld wordt geconfronteerd met een dodelijk virus dat alle activiteiten heeft verstoord en een enorme tol heeft geëist. Het heeft de wereld veranderd waarin we leefden vóór de pandemie. De VHP spreekt haar dank uit aan de regering van India, voor de schenking van een aantal Astrazeneca vaccins.

India heeft een nieuwe ambassadeur in Suriname benoemd. De VHP verwelkomt de nieuwe ambassadeur, de heer Shankar Balachandran, en wenst hem heel veel succes toe. De VHP feliciteert India en zijn volk met 74 jaar staatkundige onafhankelijkheid en wenst de bevolking een gelukkige en veilige Onafhankelijkheidsdag toe

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi