VHP bij Hindostaanse immigratie: Het land samen opbouwen

0
350

Op 5 juni a.s. is het precies 148 jaar geleden dat de eerste Hindostaanse contractarbeiders uit het voormalige Brits-Indië, voet aan wal zetten in Suriname. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 was er grote behoefte aan arbeidskrachten op de plantages. Door de ervaringen in de Britse koloniën bestond het beeld dat Hindostanen, geschikt waren voor het werk op de plantages.

Het grootste deel van de immigranten kwam als contractarbeider. De bedoeling was na een tijdelijk verblijf terug te keren naar het land van herkomst. Echter zijn velen hier achtergebleven, zij zagen een nieuwe toekomst in Suriname. Hun ijver, liefde voor landbouw, handel en vooral de drang om vooruit te komen waren de redenen om hier te blijven. 

De VHP benadrukt dat de Hindostaanse gemeenschap in alle opzichten een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van ons land. Naast de Hindostaanse gemeenschap, leveren de nakomelingen van andere bevolkingsgroepen, die destijds ook als contractarbeiders en als slaven naar Suriname zijn gehaald, eveneens een wezenlijke bijdrage aan ons land.

De nationale eenheid van ons land wordt gevormd door een mozaïek van verschillende culturen die de bevolkingsgroepen meenamen naar Suriname. Bij herdenkingen van dagen als “hoe wij hier ook samen kwamen”, herdenken we vooral het moedige verzet van onze voorouders om te ontkomen aan de wrede onderdrukking, overheersing en uitbuiting. 

De VHP vindt het daarom belangrijk dat zulke bijzondere dagen unieke momenten bieden om als nazaten van contractarbeiders en slaven, gezamenlijk terug te kijken naar het verleden waaruit we wijze lessen kunnen meenemen voor het heden.

Laten wij ons daadwerkelijk inspannen om over etnische scheidslijnen heen te stappen en een Suriname maken dat daadwerkelijk eenheid in verscheidenheid toont. We vieren het voorrecht dat we in een land leven dat ruimte biedt aan eenieder om zijn/haar eigen cultuur en godsdienst in vrijheid te beleven. Het is eveneens een voorrecht om Surinamer te zijn met een eigen identiteit.  

Als VHP zijn wij bijzonder blij dat ofschoon wij in een multiculturele samenleving met uiteenlopende culturen wonen, wij vreedzaam naast en met elkaar leven. Het is zeer prijzenswaardig dat ook andere bevolkingsgroepen hun cultuur hoog in het vaandel houden. Cultuur heeft een grote invloed op de maatschappij én op het individu. 

We leven nu in een tijd waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan, te midden van de hedendaagse invloeden en de covid-19 pandemie. Laten we geen rassenstrijd aanwakkeren, ter wille van de politiek. De VHP doet een dringend oproep aan de gemeenschap om de achteruitgang van normen en waarden een halt toe te roepen. 

De VHP reikt op deze dag de hand naar allen die willen samenwerken om het land samen op te bouwen. We zullen het samen moeten doen door het tonen van eenheid van bestuur en eenheid van beleid. “Zelf sterk, samen sterker”, is nog steeds het motto van de VHP. De VHP doet een dringend beroep op u, zich strikt te houden aan de covid-19 maatregelen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

De VHP feliciteert de hele natie maar in het bijzonder de Hindostaanse gemeenschap, met 148 jaar Hindostaanse Immigratie. Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi