De Surinaamse gemeenschap in Nederland is zeer betrokken bij de komende verkiezingen in Suriname. Zo constateert de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, aan het einde van zijn bezoek aan Nederland. Ook van de kant van de Nederlandse politiek, het bedrijfsleven en vanuit maatschappelijke organisaties bemerkt hij een groeiende betrokkenheid. “Suriname is weer op de radar en het is voor eenieder duidelijk dat de komende verkiezingen beslissend zijn voor de toekomst van Suriname,” aldus Santokhi.

Tijdens zijn bezoek ontving Santokhi tal van personen en organisaties die elk op hun eigen wijze willen bijdragen aan een positieve wending in Suriname. “Van een jonge derde generatie Surinaamse kinderen tot aan maatschappelijke organisaties. Iedereen is vanuit zijn eigen perspectief betrokken en wil steunen. Het was hartverwarmend.”

In zijn interacties met de Surinaamse diaspora hield Santokhi de aanwezigen steeds voor dat ze weliswaar geen ‘stemrecht’ hebben, maar wel een ‘stem’. “Gebruik die stem om familie en vrienden te steunen bij het maken van een goede keus om Suriname te redden voor de komende generaties. Dat is waar deze verkiezingen omgaat.”

Een terugkerende vraag was of de VHP kan zorgen voor het visumvrij reizen tussen beide landen. “Ik kan met een gerust hart verklaren dat een regering met de VHP na normalisatie van de relatie met Nederland vrij personenverkeer zal kunnen realiseren. We hebben de stappen daarvoor al in kaart gebracht,” aldus Santokhi.

De VHP-voorzitter heeft van vele kanten toezeggingen gekregen vanuit de Surinaamse diaspora die op verschillende terreinen bereid is haar expertise in dienst te stellen van de ontwikkeling van Suriname. “We gaan Suriname ontwikkelen met 1 miljoen Surinamers, met zij die in Suriname wonen en allen die in het buitenland zijn. Op vrijwel elk terrein is steun toegezegd vanuit onze eigen mensen. Een nieuwe regering met de VHP voorziet ook een speciaal directoraat dat expertise en investeringen vanuit de diaspora zal faciliteren.” Die betrokkenheid blijkt ook door de vele donaties die zijn gedaan vanuit de Surinaamse gemeenschap. In totaal is ruim 50.000 euro via VHP Nederland en de Diaspora Foundation Nederland gedoneerd.

In de week dat Santokhi in Nederland was, werden de activiteiten van de VHP in Nederland uitgebreid met een nieuwe kern Zaanstreek Waterland en werd een honderdtal personen met een oorkonde bedankt voor hun steun en betrokkenheid bij het werk van de VHP. Tevens werden hem twee nieuwe publicaties aangeboden. Een over “Transnationale politieke participatie van Nederlandse VHP’ers” en een met het persoonlijke verhaal over Santokhi zelf. Dit laatste boek getiteld “Chan”, wordt eind november officieel gepresenteerd in Suriname.

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter

#suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi