Mathoera: “Verkeerssituatie dreigt uit de hand te lopen”

0
156

De doorstroming van het verkeer is problematisch en een dagelijkse ergernis van vele burgers. “De situatie is zodanig uit de hand gelopen dat snel ingegrepen moet worden. In de afgelopen regeerperiode is in totaal US$ 976 miljoen geïnvesteerd, zonder dat de twee grootste problemen van het verkeer zijn opgelost”, zegt VHP-lijsttrekker in Paramaribo Krishna Mathoera in gesprek met Suriname Herald. De verkeersstromen vanuit alle richtingen naar de binnenstad lopen zowel in de ochtend als in de middag en op piekdagen vast. Dat is volgens haar totaal niet opgelost en is ook de veiligheid niet veranderd.

Mathoera geeft aan dat verhoudingsgewijs er in Suriname nog steeds te veel doden en gewonden (2019: 78 doden en ongeveer 1.500 gewonden) vallen in het verkeer. “Dit geeft aan dat niet planmatig is gewerkt naar oplossingen voor de burger. Als oorzaken voor de onveiligheid worden gezien de onoverzichtelijke situatie op de weg en vooral op kruispunten en het gebrek aan handhaving”, zegt de politica. Voor het vastlopen van de doorstroming is de oorzaak volgens haar, dat alle overheidskantoren en andere belangrijke activiteiten zijn geconcentreerd in de binnenstad. Iedereen rijdt vanuit verschillende buurten elke morgen naar het centrum en de VHP wil dit aanpakken, zegt de VHP’er.

Mathoera zegt dat de VHP aan het eind van de regeerperiode het jaarlijkse aantal dodelijke verkeersslachtoffers wil terugbrengen naar maximaal vijftig per jaar en zelfs minder. Zij benadrukt dat dit een zeer haalbare doelstelling is.

Verder wil de partij ook de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk verbeteren. Dat kan volgens Mathoera met de volgende maatregelen:
-Veel meer toezicht in het verkeer en daardoor veel betere handhaving
-Verbetering van het boetesysteem naar snel en effectief
-Gerichte bewustwordingscampagne over veilig verkeer
-Plan om zichtbaarheid van voetgangers en fietsers in het donker te verbeteren door reflectiemateriaal te verplichten
-Scheiding van soorten verkeersdeelnemers (bromfietsers, rijwielen)
-Aanleggen en onderhouden van meer voetpaden
-Een nieuw eenrichtingsplan van wegen in Paramaribo
-Gevaarlijke kruispunten worden anders ingericht
-Gefaseerd overheidskantoren verhuizen uit binnenstad
-Introductie van flexibele werktijden
-Opzetten van een fonds voor verkeersslachtoffers
-Verbetering openbaar vervoer

Verder zegt de volksvertegenwoordiger dat het beleidsdomein ‘Verkeersveiligheid’ in de afgelopen jaren ernstig verwaarloosd is. “Onnodige slachtoffers, die een heel grote impact hebben op de volksgezondheid. Bij ongewijzigd beleid zal dit juist toenemen dan afnemen”, zegt de lijsttrekker. Daarom is het volgens haar noodzakelijk, dat er verandering komt van beleid en bestuur. Verder moet er gericht en planmatig gewerkt worden aan het oplossen van problemen, waarmee de burger zit. Zij benadrukt dat met deze maatregelen veel meer kosten bespaard zullen worden, dan uitgegeven. “Had men de US$ 976 miljoen slim besteed, dan zouden wij als land nu al de effecten merken”, zegt Mathoera.

Bron: srherald.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi