De inverzekeringstelling van Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), vandaag is volgens parlementariër Mahinder Jogi (VHP) een eerste stap in de goede richting. De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft hem aangehouden en in verzekering gesteld. Tegenover Suriname Herald geeft Jogi aan dat dit echter niet betekent dat Van Trikt aangehouden blijft.

Irvin Kanhai is de raadman van de ex-governor. Hij geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat de kans groot was dat zijn cliënt aangehouden zou worden. Het is een vrije keuze geweest om de zaak van de ex-governor aan te vechten. Hij voegt er meteen aan toe dat deze zaak niets te maken heeft met de zaak van zijn andere cliënt Desi Bouterse, waar hij ook de raadman is in het 8-decemberstrafproces. “Er is geen sprake van belangenverstrengeling”, benadrukt hij.

Veel wil Kanhai niet uitweiden over de zaak, omdat het onderzoek nog gaande is. Ook hij wacht de resultaten af die zullen voortvloeien uit het onderzoek. “Wanneer de resultaten naar buiten komen zullen we zien wat wel en niet waar is”, zegt hij naar aanleiding van hetgeen de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft verteld in het parlement met name dat Van Trikt dure wagens heeft aangeschaft, wurgcontracten is aangegaan met zijn eigen accountantsbedrijf en het Belgische bedrijf Clairfield.

Jogi geeft aan dat de CBvS niet op eigen houtje handelt. Er wordt opdracht gegeven om betalingen te doen, is de parlementariër van oordeel. Hij hoopt dat de rol die de financiënminister in het geheel heeft vervuld ook boven water komt. “Hoefdraad moet ook worden opgesloten”, zegt Jogi.

De parlementariër is benieuwd welke opdrachten Hoefdraad heeft gegeven aan de CBvS om uit te voeren. Uit het onderzoek moet gaan blijken welke opdrachten wel en welke niet zijn uitgevoerd.

Volgens Jogi is er nog veel meer mis. “Wie heeft de opdracht gegeven om de US$ 100 miljoen van de kasreserve van de CBvS te gebruiken?”, vraagt hij zich af. Met betrekking tot het beschikbaar stellen van de goedkope Amerikaanse dollars heeft de ex-governor verwezen naar de president, zodat die de nodige uitleg kan geven. Hoefdraad is volgens Jogi de rechterhand van de president wanneer het financiële zaken betreft.

De parlementariër hoopt dat het onderzoek in deze kwestie bij de CBvS niet plotseling stopt en Van Trikt na enkele dagen weer naar huis mag gaan. Hij legt uit dat de moederbank de kassier is van de staat en die doet betalingen op verzoek van de regering, in deze het Ministerie van Financiën. “Ik denk dat Hoefdraad van heel veel zaken op de hoogte is”, zegt Jogi. Hij is van oordeel dat de minister juist doet alsof die van niets weet.

De parlementariër verneemt dat de financiënminister vandaag weer naar het buitenland vertrekt en is van oordeel dat Hoefdraad juist thuis gehouden moet worden. Wanneer deze zaak verder onderzocht zal worden zal men zien dat er meer personen bij betrokken zijn, geeft Jogi te kennen. Daarom hoopt hij niet dat men tegen een blinde muur gaat stuiten.

Vishmohanie Thomas

Bron: srherald

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter

#suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi