Door: Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Met verbazing hebben wij de DNA vergadering van 4 februari 2020 gadegeslagen, waarin de perikelen rond de CBvS ter sprake kwamen. Hieronder enkele zaken die ons opvielen tijdens deze vergadering.

De coalitie heeft de motie van de oppositie verworpen, omdat die niet zou voorzien in oplossingen. Daarmee wordt ook het huidige probleem weg gemoffeld (zand erover). Volgens Abdoel moet er gezocht worden naar oplossingen. De werkelijkheid is dat de oplossing begint met het erkennen van het probleem. Het is niet zo dat men de oplossing niet ziet. Men ziet het probleem niet en het probleem zit in de huidige beleidsmakers, waaronder Minister Hoefdraad en President Bouterse.

Volgens Hoefdraad:

  1. Is het geld van het volk veilig, maar dat zei President Bouterse toch ook al?
    Toen de president terug kwam van China, heeft hij dat tijdens de persconferentie meegedeeld. Wat is er gebeurd? Het geld is toch niet veilig.
  2. Is er bij de banken en de CBvS samen ongeveer 2 miljard USD en er zouden dus geen problemen zijn om het land draaiende te houden. Waarom moest er dan gegraaid worden in de kasreserve?
  3. Heeft het systeem gefaald. Dit, terwijl hij onderdeel is van het systeem. Dus hij heeft ook gefaald, hoewel hij het op een misleidende manier afwentelt op het systeem (a no mie).
  4. Zitten de kasreserves in één pot, namelijk de pot “internationale reserves”. Hierdoor is per toeval de kasreserve gebruikt. Maar die pot “internationale reserves” is toch geen grabbelton, waarbij je niet weet wat je pakt? Blijkens een interne circulaire van de Hakrinbank, ontbreken de volgende bedragen van deze bank: 3,6 miljoen Euro en 1,9 miljoen USD. Ondanks die nog bestaande pot internationale reserves, is toch duidelijk welke bedragen van welke banken gegrabbeld zijn. Nee, dus het is geen grabbelton met onzichtbare tegoeden. Men wist precies wat men pakte op dat moment. 
  5. Is vreemde valuta kasreserves van de handelsbanken gebruikt zonder afstemming met de handelsbanken. De werkelijkheid is dat deze reserves zijn gebruikt zonder toestemming van de handelsbanken (diefstal of verduistering). Met het woord “afstemming” probeert hij te misleiden.

Voorts was niemand van de coalitie de mening toegedaan dat er gestolen is, ook de Voorzitter Jenny Simons was die mening niet toegedaan. Zonder toestemming iets nemen, is gelijk aan diefstal. Is dat nou zo moeilijk om te begrijpen voor de coalitie? De coalitie heeft ervoor gezorgd dat er geen consequenties verbonden worden aan deze diefstal. In ons eerder geschreven artikel hadden wij gesteld: Het kan toch niet zo zijn dat die arme jongen die één awarra steelt, in de gevangenis belandt, maar iemand die miljoenen euro’s steelt (duizenden miljarden awarra’s) niet in de gevangenis belandt?

Wat verder ter sprake kwam, is het “nobele” handelen van Chotelal. Met de goedkope Dollars heeft de regering getracht de wisselkoers laag te houden. De werkelijkheid is dat de regering in deze zich schuldig gemaakt heeft aan vriendjespolitiek. Slechts één cambio is voorzien van Dollars; in deze de cambiohouder die bevriend is met President Bouterse. In een goed bestuur zouden de beschikbare Dollars in gelijke mate verstrekt moeten worden aan alle cambio’s.

Vicepresident Adhin deelde mee dat hij nimmer gezegd heeft dat de kasreserves gebruikt mogen worden. Volgens hem heeft hij de algemene reserves bedoeld. In de audiofragmenten die iedereen heeft kunnen beluisteren, praat Adhin letterlijk over kasreserves (dus geen algemene reserves). Voorts heeft hij in de betreffende audio keer op keer over de afspraken met de bankiers. Nou, die afspraken zullen nimmer gaan over de algemene reserves, maar slechts over de kasreserves van de handelsbanken. Misleiding ten top.

Van Soso lobie, naar Soso Ley

Van Soso Ley, naar Soso Lenie.

Van Soso Lenie, naar Soso Foefoeroe

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter

#suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi