Hoefdraad ruïneert Suriname

0
270

Hoefdraad heeft als werk-arm van de regering Bouterse-Adhin Suriname geruïneerd. Hij zal hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden. De VHP heeft met verontwaardiging kennis genomen van de uitspraken van de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, die naarstig op zoek is naar een nieuwe lening om een ander gat in de nationale begroting te vullen. Met elke nieuwe lening maakt hij elke Surinamer weer een paar honderd SRD per jaar armer, terwijl de kosten van levensonderhoud steeds blijven stijgen.

De minister demonstreert met zijn reactie precies dat wet en recht niet gerespecteerd worden. Het is dit gedrag dat resulteert in illegale praktijken en bestuurlijk wanbestuur. Niet a- typisch voor zijn hele optreden sinds zijn terugkeer naar Suriname maar de Procureur Generaal en de Nationale Assemblee negeren markeert zijn ernstige tekortkoming om de ernst van zaken te kunnen inzien. 

Het verbaast de VHP derhalve niet dat onder zijn financieel management de Surinaamse economie naar de afgrond is gebracht. Het is duidelijk dat niet alleen de minister van financiën verantwoordelijk is voor de huidige sociaal- economische en financiële malaise. De politieke en bestuurlijke leiding van dit land, de regering Bouterse-Adhin, zijn de primaire veroorzakers van negatieve ontwikkeling, verarming en geen perspectieven voor groei, veiligheid en stabiliteit. Hierop komt de VHP nog uitgebreid terug.

Hoefdraad heeft bewezen niet meer te kunnen zijn dan een slecht gekwalificeerde boekhouder, die via oneigenlijke en manipulatieve methodieken de financiële huishouding in balans wil brengen. Onder deze minister van Financiën zijn zuur verdiende gelden van de burgers verkwanseld, is het begrotingstekort toegenomen, is de belastingdienst volledig vastgelopen zonder structurele leiding en is er geen enkele productie op gang gekomen die broodnodige deviezen verdient om de vele leningen die hij heeft gesloten terug te kunnen betalen. Op deze manier kan elke 12 jarige scholier ook minister van Financiën zijn, als die vrij en ongelimiteerd kan lenen en dure reizen continu over de hele wereld kan maken.

Het verbaast de VHP dat de minister nu aangeeft dat hij de opdracht heeft om Suriname te redden uit de huidige crisis. Afgezien van het feit dat hij de VHP terminologie gebruikt (Red Suriname) en daarmee de VHP visie ten aanzien van de huidige financieel economische malaise onderschrijft, vragen wij ons in gemoede af wat de minister daadwerkelijk bezielt. Immers, hoe kan iemand het land redden, oplossingen brengen, als hij zelf degene is die het land naar de afgrond heeft gebracht en de diepgaande crisis heeft veroorzaakt?

Publiekelijk vragen wij de minister openheid van zaken te geven over de leningen en andere financiële arrangementen die hij is aangegaan in de afgelopen vijf jaren en ook aan te geven hoe de geleende gelden zijn besteed. Dat is verantwoord en behoorlijk bestuur, niet het arrogante gedrag welke hij tentoonstelt. Op 25 mei zal het volk politiek met deze regering afrekenen. 

 VHP voorzitter,

Chan SantokhiWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi