Anti-Fraude Platform moet fraude bij de verkiezingen minimaliseren

0
121

Oppositionele partijen binnen en buiten het parlement willen fraude bij de komende verkiezingen minimaliseren. Met het oog hierop hebben zij gisteren het Anti-Fraude Platform (AFP) Verkiezingen 2020 gelanceerd. Bijna alle oppositionele politieke partijen binnen en buiten het parlement hebben hun medewerking gegeven aan de oprichting van dit platform.

Dit werd gedaan middels het ondertekenen van een document waarin het functioneren, de opbouw en het doel van het platform zijn vervat.

De VHP heeft het initiatief genomen om samen met andere politieke partijen te komen tot het platform. Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, gaf tijdens een persconferentie aan dat de partij al een anti-fraudecommissie had. Echter is ze van oordeel dat het een collectief optreden moet zijn om fraude te minimaliseren. Hij geeft aan dat er gekozen is voor betrokkenheid van de politieke partijen, civiel society, private sector en de internationale gemeenschap.

Santokhi maakte duidelijk dat met de ervaring van de verkiezingen in 2015 en de lessen die daaruit zijn geleerd, de zorg bij de deelnemende politieke partijen is toegenomen dat de komende verkiezingen weer niet geheel volgens de wettelijke vereisten, procedures en regels zullen plaatsvinden. De bezorgdheid is verder toegenomen, nadat de regering onlangs het besluit heeft genomen om personeel te benoemen voor stembureaus dat uit de gelederen van de NDP komt.

Tegelijkertijd willen de deelnemende partijen op een effectieve manier meer vorm en inhoud geven aan de eigen democratische verantwoordelijkheid, om erop toe te zien dat de komende verkiezingen volgens de wettelijke bepalingen zullen verlopen. De partijen die zich hebben gecommitteerd aan het platform zijn de VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DNL, STREi!, PRO, A20, DA’91 en de SPA.

AFP Verkiezingen 2020 heeft als doel het identificeren, instellen en bemensen van structuren en mechanismen ter waarborging van democratische principes, waarden en normen voor de verkiezingen van 25 mei 2020. Met het platform wordt ook beoogd om de democratische bewustwording te vergroten ten aanzien van het electoraal systeem en de toepassing daarvan.

Het moet een vast en centraal aanspreekpunt zijn bij eventuele calamiteiten, klachten en onregelmatigheden rond de verkiezingen. Het AFP moet in staat zijn om potentiële risico’s binnen het electoraal systeem die aanleiding zouden kunnen geven voor twijfels bij de correcte toepassing van de wettelijke vereisten, procedures en regels te identificeren.

Vishmohanie Thomas

Bron: snc.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi