Abdoel, geldt de wet alleen voor mensen zonder macht?

0
132

Abdoel, het mooie van voetbal vinden wij dat het heel normaal is om overtredingen te begaan om de wedstrijd te winnen. Echter heeft dat ook zijn grenzen, vooral als je WK-voetbal speelt. Dan kijkt de wereld mee. Dat is nu ook aan de orde. De hele financiële wereld kijkt mee, of Suriname het wel of niet goed vindt dat de (internationale) financiële wereld bedonderd is door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Het imago van Suriname staat op spel. Nu moet blijken of wij een rechtstaat zijn of een paarse bananenrepubliek. Op die laatste zullen wij op de kapitaalmarkt afgerekend worden, generaties lang.

Oppenheimer is door Hoefdraad bedonderd; dat bedoelen wij in de inleiding. Internationale instituten kun je maar één keer bedonderen. De gevolgen zijn meedogenloos. Wij schreven eerder wat de gevolgen zijn van het bedonderen van internationale financiële instituten. Toen schreven wij reeds: “Ons financieel systeem zit klem”. In een andere column zullen wij in details uitleggen hoe Oppenheimer voor de gek gehouden is door Hoefdraad. Ook op de andere aspecten van deze zaak, zullen wij in een andere column ingaan.

In deze column willen wij het vooral hebben over NDP-fractielder Amzad Abdoel, de beschermheer van Hoefdraad. Abdoel heeft zich onlangs in de media afgevraagd waarom de procureur-generaal (pg) zo een haast heeft om bij De Nationale Assemblee (DNA) een vordering in te stellen om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Hij probeert hier de vordering van de pg een andere kleur te geven, hij probeert de pg te beschuldigen van politiek.

Meneer Abdoel, wij gaan jou vertellen waarom de pg zo een haast had. In artikel 156 van het Wetboek van Strafvordering staat letterlijk het volgende: “Indien naar aanleiding van het ingestelde opsporingsonderzoek het Openbaar Ministerie van oordeel is dat vervolging moet plaatshebben, gaat het daartoe zo spoedig mogelijk over”.

Er staat geen woord Spaans hier. De wet eist van de pg zelfs dat hij zo spoedig mogelijk het proces tot vervolging moet inzetten. De pg mag niet dralen. In het kader van de rechtszekerheid is deze spoed geboden, omdat de verdachte het recht heeft om zo spoedig mogelijk te weten waar hij aan toe is. Dit is een basisbeginsel in onze rechtsorde (rechtszekerheidsbeginsel wordt het genoemd). Ook DNA mag niet dralen, reden waarom de wetgever DNA maximaal 90 dagen tijd heeft gegeven om hierover te mogen beslissen (met mogelijkheid van verlenging tot 150 dagen). Binnen deze termijn moet Hoefdraad kunnen weten waar hij aan toe is. Daar gaat het om, ter bescherming van Hoefdraad als verdachte.

De snelheid waarmee Abdoel wetten in het leven heeft geroepen om onder andere Hoefdraad straffeloos te maken, keert zich nu tegen Abdoel. Hij wordt door diezelfde snelheid getroffen, maar dan door een wettelijk verplichte snelheid (zie artikel 156 hierboven: “zo spoedig mogelijk”).

In de vordering van de pg staan zeer ernstige strafbare feiten die vragen om spoedige afwikkeling. Daarvoor heeft de hoogste opsporingsautoriteit de steun van DNA acuut nodig. Niet alleen Hoefdraad moet zo spoedig mogelijk weten waar hij aan toe is. Ook het volk wil zo spoedig mogelijk weten wat de waarheid is. Die waarheid komt alleen in de rechtszaal boven water. Die waarheid mag het volk niet ontnomen worden. Of die waarheid in het nadeel of voordeel van Hoefdraad is, doet niet ter zake. Van DNA mag verwacht worden dat zij volledige medewerking verleent om de waarheid boven tafel te krijgen. Immers, indien Hoefdraad niets gedaan heeft, waarvoor is beschermheer Abdoel dan bang? Laat de zaak dan toch gewoon voor de rechter komen?

Men mag een verdachte niet veroordelen voordat de rechter geoordeeld heeft. Zo mag men een verdachte ook niet vrijspreken, voordat de rechter geoordeeld heeft. Abdoel wil precies dit laatste doen. Hij wil Hoefdraad vrijspreken nog voordat de rechter geoordeeld heeft.

Verder zei Abdoel dat hij niet zal toelaten dat Hoefdraad veroordeeld wordt voordat hij een eerlijk proces krijgt. Kijk, dit is een uitgelezen kans voor Abdoel om ervoor te zorgen dat Hoefdraad juist wel een eerlijk proces krijgt. Dit kan alleen indien Hoefdraad in staat van beschuldiging gesteld wordt door DNA. Dan pas mag de pg hem verder vervolgen en voor de rechter brengen. Eénmaal bij de rechter, heeft Hoefdraad de mogelijkheid om meer dan 26 advocaten in de arm te nemen om hem te verdedigen, zodat hij een eerlijk proces krijgt. Nu heeft Hoefdraad ook 26 advocaten, maar die zijn in DNA en DNA is niet de plek voor een eerlijk proces. De rechtszaal is de plek voor een eerlijk proces. Doen Abdoel?

Als het relaas van Abdoel niet genoeg was, maakte Ronald Hooghart het nog erger. Hooghart beschuldigde het Openbaar Ministerie zelfs van racisme, maar Hooghart gaan wij in een andere column van repliek dienen. Uiteraard hebben wij Abdoel in dit geval op meerdere stommiteiten betrapt, ook die gaan wij in een andere column bespreken. Coming soon …

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Bron: srherald.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi