Mathoera: In maart genaturaliseerden al op kiezerslijst

0
256

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vindt het niet in de haak dat buitenlanders die in alle haast en buiten de voorgeschreven procedures om op 3 maart zijn genaturaliseerd, op de kiezerslijst voorkomen. De kiezerslijst is afgesloten op 15 maart. De volksvertegenwoordiger vindt dat het hier om een georganiseerde zaak gaat, anders kon het nooit zo zijn dat in minder dan twee weken de wet afgekondigd is, de mensen ingeschreven zijn bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), een ID-kaart hebben en op de kiezerslijst voorkomen. Anderen wachten jaren hierop.

In het district Sipaliwini zijn 487 kiezers in het district Sipaliwini in het buitenland geboren. 288 personen zijn geregistreerd in het bestuursressort Kabalebo. Op 23 personen na hebben alle anderen hun identiteitskaart benodigd om te kunnen stemmen, gekregen in 2019  en in 2020. In 2019 kregen 128 Guyanezen een Surinaamse ID en in 2020 ontvingen 141 Guyanezen een Surinaamse ID. De resterende 23 Guyanezen met een Surinaams ID, hebben die gekregen over een periode van 14 jaar, met één uitzondering die zijn ID voor het eerst in 1987 kreeg.

John Krishnadath, directeur van IDOS, heeft de gegevens van deze mensen die voorkomen op de kiezerslijst, verstrekt aan politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. In het geval van Sipaliwini betekent het dat 1 van de 4 zetels die men in dit kiesdistrict kan winnen op een makkelijke manier veroverd kan worden. De 269 kiezers die er ‘brand nieuw’ bij zijn gekomen maken 19.6% uit van de kiezers uit het ressort Kabalebo. In een kiesdistrict met een historisch lage opkomst, kan deze groep de doorslag geven voor een DNA-zetel.

Diverse oppositionele fracties hadden bij de behandeling van de naturalisatiewet begin maart hun bezorgdheid geuit over deze naturalisatiewet. Zij maakten bezwaar tegen dat de wettelijke procedures niet in acht genomen zijn om te komen tot de naturalisatie. De gegevens zijn niet op de juiste manier verwerkt. Hun bezwaren werden weggewuifd onder aanvoering dat de mensen jarenlang gewacht hebben op de naturalisatie. De wet werd met 26 stemmen aangenomen. Deze kwestie is intussen ook onder de aandacht gebracht van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

Mathoera had behoorlijke kritiek geleverd als commissielid bij de behandeling van de naturalisatiewet. De wet is wel afgekondigd, maar deze is niet gedistribueerd, zegt ze. De DNA-leden hebben die wet niet gekregen. “Er is ons gezegd dat de wet pas gedistribueerd wordt als de mensen een certificaat van inburgering krijgen. Dus die hele procedure van inburgering heeft kennelijk nog niet plaatsgevonden, maar ze zijn wel op de kiezerslijst. Ik denk dat dit zeer ernstig is. Dit is zeer kwalijk. Dit moet goed onderzocht worden. Ik vind dat het OKB moet optreden hier. Deze mensen horen niet op de kiezerslijst. Dit is politieke voordeel halen en sjoemelen met de verkiezingen door mensen te kort vóór de verkiezingen te naturaliseren, zonder de juiste procedures te volgen. De VHP-topper vindt dit een zeer ernstige situatie en vindt dat er op deze manier gesjoemeld wordt met de verkiezingen.

Bron: starnieuws.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi