VHP: wrokoman dey in tijd van COVID 19

0
221

Aan de jaarlijkse wereldwijde herdenking van de Dag van de Arbeid op 1 mei ligt de invoering van de achturige werkdag ten grondslag.

De VHP die in de periode 1969-1973 met een meerderheid aan zetels in de regering zat samen met de PNP (Progressieve Nationale Partij) heeft op 1 mei 1970 in ons land, de Dag van de Arbeid geproclameerd tot een nationale feestdag en gelijkgesteld met de zondag. 

Het is een dag van strijd en waardigheid van de arbeidersklasse, die vooral vroeger sterk ondergewaardeerd was. De Dag van de Arbeid is vandaag de dag nog steeds een dag waarop de strijd wordt aangegaan met ongelijkheid en waarbij de hoop heerst op een rechtvaardige samenleving.

Thans 50 jaar verder, betreurt de VHP het diep om een schrijnende terugval in de sociaaleconomische situatie van de werkende klasse te moeten constateren als gevolg van het gevoerde wanbeleid van de huidige regering door langdurige en stelselmatige corruptie, zelfverrijking en een pijnlijk gebrek aan competentie.

Deze diepe sociaaleconomische crisis waarin we allen verkeren en de afwenteling van een meedogenloos wanbeleid op de arbeidende klasse, hebben ertoe geleid dat de achturige werkdag voor de werkende klasse is veranderd in langere werkuren met drie tot vier hosselbanen om het hoofd boven water te kunnen houden en om gezinnen met het minimale te kunnen onderhouden.

Ondanks een ingesteld minimum uurloon worden gratis voedselpakketten met regelmaat gedistribueerd naar alle districten. Dit kan nimmer het ontwikkelingsdoel zijn van het armoedebestrijdingsbeleid. De sociale weerbaarheid en eigenwaarde van de arbeidende klasse in het bijzonder wordt niet verhoogd met gratis voedselpakketten. 

Daarbovenop komt dat met de Coronacrisis de arbeiders nog harder zijn getroffen, nu ook nog banen zijn komen weg te vallen met als gevolg dat velen in onze samenleving zonder en/of minder inkomsten zitten. Wij van de VHP zijn solidair en leven mee met de arbeiders die zwaar getroffen zijn, ook met de boeren, de landbouwers die hun producten niet kwijt kunnen en de exporteurs die hun groenten niet kunnen exporteren. De VHP heeft al geruime tijd haar plannen klaar om deze zaken aan te pakken waardoor er na 25 mei verlichting zal komen, wanneer de VHP regeerverantwoordelijkheid verkrijgt,. 

De miljardenleningen met hoge rentes hebben ook niet geleid tot verlichting van de noden van de arbeidersklasse. Helaas constateert de VHP dat de arbeiders alleen maar armer zijn gemaakt. In tegenstelling tot wat aangegeven is in het Ontwikkelingsplan van de regering 2017-2021 om te voorkomen dat personen in armoede in de ‘armoedeval’ komen, zijn de arbeiders wel degelijk in de ‘armoedeval’ terechtgekomen.

Daarentegen zien wij wel dat ‘friends and family’ gelieerd aan de huidige regering, enorme rijkdommen hebben vergaard. 

De werkende klasse is het fundament van elke natie en onmisbaar voor de ontwikkeling van een land. Daarom hebben werknemers het recht op een baan met zekerheid, kwaliteit en koopkracht, dat is het streven van de VHP. 

De VHP benadrukt dat ons land over voldoende alternatieven beschikt om de toenemende verarming ten goede te keren, in het bijzonder voor de werkende klasse. 

Voor de VHP geldt dat menselijke arbeid nog altijd de belangrijkste bron is voor de creatie van duurzame groei en welzijn in de samenleving. Zij maakt daarom gebruik van de gelegenheid van de Dag der Arbeid om te bevestigen dat ze blijft geloven in de kracht van de werkende burger en dat burgers op hun beurt mogen rekenen op de politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de VHP.

De VHP roept alle burgers op, meer in het bijzonder de arbeiders, om in deze zeer moeilijke tijd de hoop niet te verliezen en actief te laten zien op 25 mei 2020 dat ze nieuw beleid wil, waar wel rekening wordt gehouden met hun belang en de toekomst van hun kinderen.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) wenst alle arbeiders een bezinningsvolle arbeidersdag toe.

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi