De VHP verwerpt de pogingen van kwaadwilligen die via sociale media bewust haat zaaiende berichten verspreiden om de VHP en haar partijleden in een kwaad daglicht te stellen. Zo heeft de aan de NDP gelieerde facebook pagina Fayapepre nieuws een fake bericht gelanceerd waarin zogenaamd een e-mail wisseling te lezen zou zijn tussen de DNA leden Riad Nurmohamed en Asis Gajadien. De betrokken DNA leden hebben met verbazing kennis genomen van de inhoud van dit fake bericht. Ze distantiëren zich met klem van de inhoud.

De VHP heeft al eerder gewaarschuwd dat de NDP tweedracht in de samenleving wil zaaien door een etnische campagne te voeren. De VHP wil de gehele samenleving en in het bijzonder haar leden vragen extra waakzaam te zijn de komende vijf maanden en alle berichten die zij niet vertrouwen terstond te rapporteren aan de partijleiding. Het is duidelijk dat tegenstaanders alles uit de kast trekken om de komende verkiezingen te manipuleren, waarbij zij niet schromen verdeeldheid te zaaien tussen de verschillende bevolkingsgroepen in ons land.

De VHP gaat onverkort verder op de ingeslagen weg en nodigt iedere Surinamer die het goed meent met ons land zich aan te sluiten bij de strijd van de Orange Movement om Suriname te redden van corruptie en armoede. Uit alles blijkt dat de VHP gezien wordt als het enige echte en geloofwaardige alternatief. Het gaat nu meer dan ooit om een strijd tussen goed en kwaad en de Orange Movement kiest het pad van het goede.

Tot slot doet de VHP nogmaals een oproep aan alle partijen om op een waardige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan, ook gedurende de verkiezingstijd. Voor rassenhaat en verdeeldheid is er geen plaats meer in ons Suriname. Laten we handelen eendachtig de tekst uit ons volkslied. Wins ope tata komopo wi mu seti kondre bun.

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter

#suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi