VHP verscherpt Covid-19 maatregelen

0
214

De VHP heeft de afgelopen periode kennisgenomen van de zorgwekkende stijging van het aantal besmettingsgevallen alsook de stijgende trend die het aantal sterfgevallen door COVID-19 vertoont.

Als grootste nationale politieke partij heeft de VHP per ommegaande besloten dat het betreden van gebouwen van de partij voor zowel leden als gasten, alleen zal worden toegestaan als men volledige vaccinatie kan aantonen.

Deze maatregel geldt ook voor activiteiten georganiseerd door de partij of structuren van de partij. Als er sprake is van geen volledige vaccinatie of het niet kunnen aantonen daarvan, kan een ander die wel volledig gevaccineerd is en dat kan aantonen, als plaatsvervanger worden toegelaten. Het kunnen aantonen van een negatieve PCR- test die niet ouder is dan 48 uur wordt ook geaccepteerd.

Naast deze aangescherpte maatregel zijn de reeds geldende regels van temperatuurmeting, dragen van een mond- en neuskap alsook het houden van een onderlinge afstand van 1,5 meter en het ontsmetten van de handen nog steeds van kracht. Met deze aanscherping wil de VHP aangeven zich enorme zorgen te maken om de toename van het aantal besmettingen en het stijgend aantal sterfgevallen ten gevolge van COVID-19.

De verscherpte maatregelen zijn nimmer bedoeld om onze gasten en leden onaangenaam te zijn, maar juist om onze bijdrage te leveren in het terugdringen van het aantal besmettingen en sterftgevallen die hiermee gepaard gaat. Wij van de VHP zijn er heilig van overtuigd, dat alleen door volledige vaccinatie de besmetting kan worden tegengegaan. Het overgrote deel van het aantal besmette personen en het aantal in de Intensive Care behandelde personen alsook zij die komen te overlijden, zijn mensen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd. Meten is weten.

Wij vragen daarom begrip voor de door ons verscherpte maatregelen die we hebben genomen op basis van cijfers en medisch onderzoek. We roepen u daarom op, laat u vaccineren en beschermt u zichzelf en de uwen, u helpt ook om de besmetting tegen te gaan. Suriname verkeert in de gelukkige omstandigheid voor het voorradig hebben van 4 soorten vaccins, die ook nog gratis worden toegediend, maakt u gebruik hiervan en lever zo uw bijdrage om de besmetting tegen te gaan.

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi