VHP: Idul-Fitre en Covid-19

0
156

Idul-Fitre markeert het einde van de heilige maand Ramadan. Idul- Fitre is een belangrijke religieuze dag die door moslims over de hele wereld wordt gevierd. Dit feest accentueert blijdschap en vreugde, welke de moslims beleven vanwege het feit dat ze gedurende de maand Ramadan zegeningen hebben mogen ontvangen van Allah middels het nakomen van het vasten, welke voorgeschreven is voor de moslims.

Idul-Fitre is een dag waarop de moslims Allah bedanken voor het feit dat ze de wilskracht en het uithoudingsvermogen hebben gekregen het vasten te voltooien. Moslims doen al het mogelijke om Allah te gehoorzamen en goede daden verrichten die beloning in het hiernamaals opleveren. Moslims die hebben gevast, verdienen vergeving en bescherming van Allah. Ze hebben tijdens de vastenmaand de gelegenheid gehad om via gebeden dichterbij de Almachtige te komen.

Het einde van Ramadan is ook een moment van zelfreflectie. De moslims hebben de heilige maand Ramadan gebruikt om volledig te onderwerpen aan Allah. Ze hebben hun gebeden naar tevredenheid  verricht en onderhouden zoals het voorgeschreven is. De filosofie van het leven leert, dat we een  betekenisvol leven moeten leiden en goede daden verrichten. De Schepper zal ons dan zegenen. 

Laten we ons leven opnieuw wijden aan de zaak van de mensheid, wat de beste manier is om onze liefde voor de Almachtige te tonen. Laten we besluiten dat onze energie gericht zal zijn op het versterken van een samenleving gebaseerd op wederzijds respect en liefde. Laten we een sociale orde opbouwen die niet alleen de materiële voordelen, maar ook de spirituele voldoening moet opleveren.

Laat Idul- Fitre ons spirituele kracht en energie geven die nodig is, offers te brengen waar onrecht plaats maakt voor recht, onwetendheid voor kennis. Wij van de VHP bidden tot Allah dat hij ons kennis en inzichten geeft om het land uit het diepe dal te halen waarin wij nu zijn terecht gekomen.

De Ornaje partij gaat de vele uitdagingen die op ons pad liggen, volledig benutten om in te zetten voor land en volk. Laten wij de zegen van de allerhoogste afsmeken om onze leiders wijsheid en kracht te geven, handelingen te plegen die voordeel opleveren voor land en volk. Laten we als volk bij de komende verkiezingen van 25 mei 2020, de juiste keuze maken om het land Suriname te redden. 

Het coronavirus heeft een enorme impact bij de viering van Idul-Fitre. Door de Covid-19 maatregelen zal dit jaar Idul-Fitre, meer bekend als het Suikerfeest, niet uitbundig gevierd worden. Heel verdrietig dat we lege moskeeën zullen krijgen bij de viering van Idul-Fitre. Het gevoel om Idul-Fitre, samen te vieren verdwijnt nu naar de achtergrond. Maar de VHP benadrukt dat Covid-19 geen belemmering mag zijn om Idul-Fitre te vieren, maak van jouw huis een moskee om thuis met je gezin Idul-Fitre te vieren. 

De VHP wenst de totale natie, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters een gezegende Idul fitre toe. Ied Mubarak.  

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi