VHP: Holi-kleuren geven diversiteit Suriname weer

0
267

Omdat elke kleur een kracht in het leven symboliseert, zijn kleur en leven onafscheidelijk en spelen ze een belangrijke rol in ons leven. Holi wordt in Suriname gevierd door alle bevolkingsgroepen. Het kleurenfestival van Holi is een weerspiegeling van onze heterogene Surinaamse samenleving.

Het Holifeest spreekt de taal van de Surinaamse diversiteit omdat het onze multi-etnische, multi-religieuze en multi-linguistische Surinaamse samenleving verenigt in de geest van dit kleurenfestival. Holi brengt de samenleving samen en versterkt de nationale éénheid van ons land. Maar Holi is veel meer dan een kleurenfestiviteit. De moraal van alle vertellingen die met Holi te maken hebben, gaan over de uiteindelijke overwinning van het goede op het kwade.

Al deze volksoverleveringen helpen de mensen om een goed gedrag in hun leven te volgen en te geloven in de deugd om waarheidsgetrouw te zijn. Dit is uiterst belangrijk in onze moderne samenleving waarin zoveel mensen hun toevlucht nemen tot slechte praktijken voor een kleine winst, terwijl anderen die eerlijk zijn, gedupeerd worden. Wij Surinamers hebben gemeenschappelijke banden in de geschiedenis. Wij Surinamers hebben ook een gemeenschappelijke toekomst: die van diversiteit die een kracht openbaart die verder gaat dan het politieke en economische.

Dat is de kracht van mensen – ongeacht ras, geloof en cultuur – die elkaar niet alleen maar tolereren, maar elkaar ook begrijpen en eerbiedigen. Het is deze rijkdom aan diversiteit in ons land, de samenbundeling van alle burgers die beter en slimmer gaan samenwerken, die een prachtige belofte doet voor de toekomst.  De VHP ziet de focus op verschillen zoals glad haar, gekruld haar, geloof, seksuele geaardheid, als een bron van conflict, onwetendheid en misverstand. De VHP stelt vast dat we in Suriname niet arm zijn omdat het ons ontbreekt aan natuurlijke hulpbronnen of omdat de natuur wreed was tegen ons.

In Suriname zijn we arm omdat het ons ontbreekt aan de wil om beter en slimmer met elkaar samen te werken, om meer gebruik te maken van ieders kwaliteiten: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, gelovigen en ongelovigen, mensen met een andere seksuele geaardheid.  Het huidige wanbeleid in Suriname (criminaliteit, corruptie, nepotisme, vriendjespolitiek en zelfverrijking ten koste van onze gemeenschap) dat samen gaat met het verval van normen en waarden, is er mede debet aan dat ons land Suriname vandaag de dag in deze betreurenswaardige situatie verkeert. Er wordt voordeel gehaald uit alles en iedereen. Men ziet iets dat verkeerd is, maar vaak is de energieloze reactie: ‘zo werkt de politiek’.  Met een meer kritisch maatschappelijk gedrag en houding kunnen we onze huidige situatie veranderen.

Holi is een feest dat ons bewust maakt van het feit dat positieve kwaliteiten het altijd winnen van de negatieve krachten.  Met de verkiezingen in aantocht, constateert de VHP dat we met ons allen alle negatieve energie kunnen bestrijden en afweren, indachtig het eerste couplet van ons volkslied “Al wat goed is te betrachten, Dat geeft aan ons land waardij”.U kunt goed gebruik maken van uw stemrecht door te stemmen op personen die bekend staan om hun eerlijkheid, efficiëntie en betrouwbaarheid en die hun taken eerlijk uitvoeren. Met uw stem kunt u negatieve krachten omzetten in positieve energie om Suriname weer welvarend en sterk te maken.

Shubh Holi!.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi