VHP bij Vaderdag: geef het goede voorbeeld

0
190

Traditiegetrouw vieren wij de derde zondag in juni Vaderdag. Dit als eerbetoon aan de onmisbare bijdrage die vaders leveren aan ons leven en de natie. Ze verdienen elke dag van het jaar maar vooral op Vaderdag, dank en erkenning. Vaderschap gaat over de dingen die het meest toedoen: liefde en nieuw leven, vertrouwen en verantwoordelijkheid, trouw aan het gezin.

Het vaderschap biedt een van de grootste geneugten van het leven en een van de meest plechtige verantwoordelijkheden. We zijn als VHP heel veel dank verschuldigd aan vaders die de kinderen van onze natie helpen veilig en gelukkig op te groeien. Door een bron van liefde voor hun gezin te scheppen,  stellen vaders hun kinderen in staat de levenslessen met vertrouwen onder de knie te krijgen.

Vaderdag brengt niet alleen de nodige eer aan de mannen die zich hebben toegewijd aan een van de hoogste roepingen van het leven, maar biedt ook de gelegenheid om na te denken over alles wat het vaderschap voor ons als individu betekent. De arm van een vader is er om te beschermen en te sturen, hij is een vriend, beschermer, mentor, leraar en verzorger.

Het gaat om de fundamentele kwaliteit van de relatie tussen vader en kind. Als die gewaarborgd is, dan ontstaat van daaruit de ruimte en de mogelijkheid voor vaders om meer te investeren in hun kinderen. Kinderen hebben het recht op goede opvoeding en verzorging door hun beide ouders. 

De rol van de vader is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Er kan niet genoeg beklemtoond worden hoe belangrijk het is, dat vaders hun kinderen een goed voorbeeld geven. In die optiek zijn de vaders belangrijk en soms onvervangbaar geworden. Het is prima, uiterst wenselijk zelfs, als vaders van meet af aan een prominente rol spelen bij de opvoeding van hun kinderen.

Een goede vader in de ware zin van het woord, is ervan doordrongen dat wat hij zaait, hij ook zal oogsten. Daarom zal hij zijn uiterste best te doen om zijn kind te laten opgroeien tot een evenwichtig volwassen kind. Aan de vaders: wees een goed voorbeeld voor jouw kinderen, neem normen en waarden in acht, dan nemen die kinderen het goede voorbeeld van je over. 

Wij gaan momenteel met zijn allen door een heel moeilijke periode. De gevolgen van de financiële crisis waar wij als land doorheen gaan worden verergerd vanwege de Covid-19 pandemie. Vaders die in vele gezinnen de rol van kostwinner vervullen hebben het op dit moment dan extra zwaar. Velen van hen staan onder grote druk om te kunnen voorzien in de dagelijkse behoeften van het gezin. We beseffen dat dit onder de huidige omstandigheden niet altijd makkelijk is.

De covid-19 pandemie heeft ons in haar greep, houdt u zich aan de covid-19 maatregelen, go tek a spoiti, wacht niet tot het te laat is. De VHP bedankt alle vaders voor hun inzet bij de ontwikkeling van hun kinderen en ons geliefd land Suriname. De partij wenst het hele Surinaamse volk maar in het bijzonder alle vaders, een prettige en zinvolle Vaderdag toe. 

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi