VHP: alleen nieuwe regering met vertrouwen biedt redding

0
130

Er is geen zekerheid meer dat deze regering haar schulden kan betalen. Deze keiharde conclusie door de internationale financiële wereld heeft geleid tot de downgrade naar “CCC+” door het gerenommeerde ratingbureau Standard & Poor’s. Een feit dat bij de Surinaamse kiezer al bekend is, gelet op het desastreus financieel-economisch beleid van de NDP, is nu nogmaals benadrukt door het buitenland.

De economische crisis heeft een simpele oorzaak: Overmatige uitgaven en corruptie. Deze worden gefinancierd met leningen. Tegenover deze leningen staat geen productie waardoor er geen geld is om deze terug te betalen. Zelfs de rente kan slechts amper worden opgebracht. Het gevolg is dat nieuwe leningen worden genomen om oude terug te betalen. Het ene gat wordt door een ander gedekt. Dit leidt tot een vicieuze leencirkel, die gepaard gaat met steeds hogere rentelasten, stijgende wisselkoersen, inflatie, en algehele verlamming van de economie.

Het is duidelijk dat met de NDP wij alleen verder het moeras in zullen zinken. De recente olie- en gasvondsten zullen met de NDP aan het roer geen soelaas bieden. Men leeft daar met het idee ze te verpanden of voor een appel en een ei te verkopen. De olieopbrengsten zullen niet kunnen worden aangewend voor financiering van sociaal- economische ontwikkeling omdat deze dus eenmalig zullen worden besteed of bestemd zullen zijn voor aflossing van buitenlandse schuldeisers. Niet wij Surinamers maar een kleine corrupte kliek zal gaan genieten van onze offshore olie.

Hoe kan het anders? Bij de verjaardag van de VHP in januari is het Wederopbouwplan aan voorzitter Santokhi aangeboden. In dit plan is door deskundigen van de VHP een stappenplan ontwikkeld om uit de algehele malaise waarin Suriname verkeert te geraken. Hiermee kunnen wij op weldoordachte wijze komen tot daadwerkelijke en duurzame ontwikkeling van ons land.

Het Wederopbouwplan van de VHP bestaat uit twee fasen. Eerst een fase van stabilisatie. Voordat de patiënt kan worden genezen, zullen eerst de bloedingen moeten worden gestopt. Concreet zal de overheidsbegroting moeten worden hersteld. Met corruptie en wurgcontracten zal voorgoed worden afgerekend. Dit alleen al leidt tot een substantiële verlaging van de kosten. Een realistische maar vooral stabiele koers leidt tot controleerbare inflatie en economische rust. Het vertrouwen komt hiermee terug en de basis voor herstel is daarmee gelegd.

In de tweede fase zal het accent liggen op economische groei. Het bedrijfsleven speelt als motor van de economie de belangrijkste rol. Een VHP-regering geeft zowel binnenlands als internationaal vertrouwen om kapitaal en investeringen aan te trekken. De inkomsten uit de goud- en olie-industrie zullen niet langer, zoals nu, worden geconsumeerd maar geïnvesteerd. Ze zullen worden ingezet als hefboom om duurzaam andere sectoren te ontwikkelen. Hierdoor zal de economie worden getransformeerd naar een gediversifieerde, duurzame en groeiende, met de voordelen primair voor de eigen bevolking.

Samen met het economisch herstelplan heeft de VHP ook een sociaal plan. Voor het bedrijven die omzet verlies hebben geleden door de Corona-epidemie komt er een stimulus pakket. Het mag niet zo zijn dat de bevolking de dupe wordt van de naschokken van het NDP-beleid. Burgers zullen van een minimum bestaansniveau worden verzekerd. Het sociaal beleid van de VHP zal erop gericht zijn om alle burgers volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Elke burger krijgt de kans haar of zijn talenten te ontwikkelen en zo mee te helpen aan de opbouw van ons land.

De VHP heeft zowel de deskundigheid als de concrete plannen in huis om het tij in Suriname duurzaam te doen keren. De focus moet nu liggen op het herstel van ons land na 25 mei. Op die dag zal elke burger voor een belangrijke keuze staan: Doorzinken in het moeras, of Suriname redden. De VHP is ervan overtuigd dat u als burger de juiste keuze zult maken. Laten wij samen Suriname redden!Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi