VHP: Aangenomen wet op vreemde valuta niet afkondigen!

0
136

Op 21 maart 2020 heeft de NDP-coalitie in DNA een wet doorgedrukt met verregaande consequenties voor ons land waarbij totaal geen rekening is gehouden met de negatieve gevolgen op de economische bedrijvigheid en het verlies van werkgelegenheid. De gemeenschap is in beroering!

 De VHP heeft fundamentele bezwaren tegen deze wet omdat die niet rechtsgeldig is. Dat is evenzo een reden dat onze fractie in De Nationale Assemblee(DNA) uit protest heeft verlaten. Wij doen niet mee aan gelegenheidswetgeving! Alle ons ten dienste staande rechtsmiddelen zullen aangewend worden om ons te verzetten tegen deze wet.

Indien de wet toch wordt afgekondigd, zal dit o.a. leiden tot een wildgroei op de zwarte markt voor bijvoorbeeld de Amerikaanse dollars en euro’s. Ondanks dat er tijdelijk- vanwege de afwachtende houding – een daling kan optreden, zal het hierna de waarde van uw vermogen alsmede uitkeringen in SRD’s nog meer aantasten. Voorts heeft het voor grote delen van de bevolking gevolgen omdat – zoals door economen voorspeld – alle goederen en diensten nog veel duurder worden! 

We leven natuurlijk nog steeds in een rechtsstaat waar recht en regels van de democratie van kracht zijn! Daarom mag men geen huisvredebreuk plegen door naar willekeur uw bedrijf of huis binnen te vallen zogenaamd om te handhaven. Dit is pure repressie!

 Met de onvoorspelbare wisselkoersen (zonder duidelijke indicatoren) brengt de NDP Suriname wederom terug naar de jaren tachtig en negentig (van de vorige eeuw) toen ons land helemaal failliet was en uiteindelijk de munt gedevalueerd moest worden met alle nare gevolgen voor bijvoorbeeld salarissen, uitkeringen en pensioenen. Door de aangenomen wet gaat de zwarte markt – met aantallen criminelen – welig floreren.

 De wet helpt op geen enkele wijze om het wantrouwen zoals in de Centrale Bank, de minister van Financiën alsmede de NDP regering te herwinnen. Wij doen daarom een beroep op de president deze repressieve wet niet af te kondigen en terug te sturen naar het parlement voor hernieuwde beraadslagingen en wel zodanig dat deze wet wordt ingetrokken omdat het geenszins in het belang is van onze macro-economische situatie voorts de toekomst van onze kinderen.

 De uitbraak van het COVID-19 virus is voor onze economie een additionele crisis. De VHP heeft daarom voorstellen gedaan om onder meer een noodfonds voor kleine ondernemers te initiëren in deze barre tijd. Natuurlijk moeten de burgers ook extra ondersteuning krijgen zoals dat in veel landen gebeurt. De coalitie zou juist dit soort initiatieven moeten ondersteunen in plaats van “dictatoriale maatregelen” af te kondigen die de situatie verergeren.

De totale oppositie is tegen de afkondiging van deze wet! Wij zijn van mening dat het hier niet gaat om een wetswijziging maar een geheel nieuwe wet. En nieuwe wetten moeten goed voorbereid worden. Alle stakeholders die het betreft, moeten worden gehoord. Nu worden burgers, banken en bedrijven voor het blok gezet en draaien we allemaal op voor de negatieve gevolgen.

Wij hebben onze lessen al geleerd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw onder een NDP-regiem van president Wijdenbosch.. We weten dus uit eigen ervaring dat dit beleid gedoemd is te mislukken. Met populistische politiek wordt het volk bedrogen!

 De VHP wil zeker een lagere koers, een stevigere munt en een goed draaiende economie. Daar gaan wij samen met u op een realistische manier aan werken. Het is daarom dat wij de regering dringend oproepen hun bevoegdheid adequaat te gebruiken en de wet niet te bekrachtigen! Indien de wet toch mocht worden aangenomen, zal een VHP regering het onmiddellijk intrekken.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi