Trump bereid Suriname te helpen bij oplossen schuldenvraagstuk

0
525

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft gisteren in gesprek met president Chan Santokhi wederom de felicitaties van de Amerikaanse president Donald Trump overgebracht voor zijn installatie als de nieuwe president van de Republiek Suriname.

De Verenigde Staten zijn bereid ons land te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen voor het schuldenvraagstuk bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het verder zoeken naar noodzakelijke ontwikkelingsfondsen bij de multilaterale banken zoals de International Development Bank (IDB) en de Wereldbank.

Minister Pompeo heeft dit wederom bevestigd. Eerder was dit ook door de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur, Mauricio Claver-Carone, aan president Santokhi medegedeeld.

President Santokhi bevestigd dat de Amerikaanse minister heeft aangegeven dat Suriname thans als een model in de regio staat voor een ordelijke en vreedzame transitie na het houden van verkiezingen.

De Amerikaanse regering is zeer content met het feit dat de huidige coalitie met de voorgaande regering heel vroeg gewerkt heeft aan het bespreken en oplossen van fundamentele en urgente vraagstukken als onderdeel van het democratisch proces van bestuur in een overgangsfase.

President Santokhi en minister Pompeo waren het erover eens dat verdere verdieping en verbreding van de samenwerking op het westelijk halfrond van groot belang is voor de politieke en maatschappelijke stabiliteit. In dit verband zal nagegaan worden hoe binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) samengewerkt kan worden, alsook in de relaties met de Caribische Gemeenschap (Caricom).

Samenwerking op het stuk van technische beleidsgebieden zal in de komende maanden verder gedefinieerd worden, inclusief op het stuk van veiligheid, hernieuwbare energie en investeringen uit en samenwerking met het Amerikaanse bedrijfsleven.

Bron: srherald.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi