Sham Binda is geen voorstander van levenslange vergoeding zonder inspanning

0
489

De ondernemer tevens politicus Sham Binda, staat op nummer 6 van de VHP-kandidatenlijst voor Paramaribo. Opvallend aan hem is dat hij propageert de ‘gouden wetten’ voor hoogwaardigheidsbekleders te herzien. In Suriname is de Wet Financiële Voorzieningen

Ministers en Onderministers (S.B. 1988 no. 58 en S.B. 1994 no. 78) van kracht. Dat betekent dat elk ontslag van een minister dat voortvloeit nadat een periode van 12 maanden is gecompleteerd, gehonoreerd wordt met een levenslange gratis vergoeding c.q. voorzieningen. Achter gesloten deuren heeft het huidig team van De Nationale Assemblee (DNA) bovendien bepaald dat een parlementariër die een zittingsperiode of langer heeft doorlopen en die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt mag opteren voor de functie van beleidsadviseur (S.B. 2017 no. 82). Het betreft uitgaven die enorm drukken op de staatsbegroting zonder enige zekerheid voor welvaart voor Suriname in het geheel.

Voor het gehele artikel kunt u terecht op: dbsuriname.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi