Sewcharan beschrijft proces na verkiezingen; tijd dringt

0
220

Op 25 mei zijn de verkiezingen gehouden voor de periode 2020-2025. De jurist Gerold Sewcharan gaat in op het proces om te komen tot de nieuwe Nationale Assemblee, verkiezing van de president en vicepresident. Uiterlijk binnen 30 dagen nadat de leden zijn gekozen, wordt vergaderd onder voorzitterschap van het oudste lid in jaren. De Nationale Assemblee moet verplicht uiterlijk 24 juni voor het eerst bijeenkomen.

Op de eerste bijeenkomst worden de geloofsbrieven van de gekozen DNA-leden onderzocht. Het oudste lid in jaren wordt eerst door de president beëdigd, waarna de persoon als fungerend voorzitter van DNA, de overige vijftig leden zal beëdigen. Hierna gaat de nieuwe DNA ertoe overgaan om haar voorzitter en vicevoorzitter te kiezen. President Desi Bouterse is het oudste gekozen lid in jaren, gevolgd door Rabin Parmessar. Alle kandidaten hebben veertien dagen de tijd om te beslissen of zij hun verkiezing aanvaarden. Er kan dus een situatie ontstaan dat mocht Bouterse zijn verkiezing aanvaarden, hij totdat de nieuwe president is gekozen, tegelijk staatshoofd en DNA-lid is. Grondwettelijk is Bouterse formeel de president tot en met 13 juli 2020.

Gelet op de datum van 24 juni moet het hoofdstembureau Paramaribo er ook werk van maken om het proces-verbaal zo spoedig mogelijk te versturen naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het CHS heeft nu nog maar 3 dagen, dus tot uiterlijk 10 juni 2020, om het proces-verbaal te versturen naar de president, het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), DNA en al de gekozen DNA-leden zodat de kandidaten de termijn van 14 dagen in acht kunnen nemen om hun verkiezing tot DNA-lid te aanvaarden of niet.

Nu Bouterse het oudste gekozen DNA-lid in jaren en tevens de president is, zal hij de eed of verklaring en belofte niet kunnen afleggen in handen van de president. Want een persoon kan niet in zijn eigen handen de eed of verklaring en belofte afleggen. Dit betekent dat het oudste gekozen DNA-lid in jaren dus verhinderd is en zal Parmessar als het één na oudste gekozen DNA-lid, tenzij hij zijn verkiezing niet aanvaardt, de eed of verklaring en belofte moeten afleggen.

CHS en OKB

Volgens de Kiesregeling bepaalt het CHS welke kandidaten gekozen zijn en hoeveel zetels elke politieke partij heeft behaald. Het CHS legt dit vast in een proces-verbaal en biedt dit aan de president, het OKB en DNA en ook de gekozen kandidaten ontvangen van het CHS gelijk een afschrift ervan. Dit proces-verbaal is het stuk dat als de geloofsbrief dient.

Nu de nieuwe DNA uiterlijk woensdag 24 juni, dus over precies 17 dagen, bij elkaar moet komen, is het zaak dat de organen belast met de verkiezingen hun taken zo slagvaardig mogelijk uitvoeren. Het OKB heeft primair tot taak het houden van toezicht op de verkiezingen en al dan niet het bindend vaststellen ervan voor de samenleving. Het OKB kan hiertoe echter pas overgaan nadat het CHS hem het voormelde proces-verbaal heeft doen toekomen.

Verkiezing president en vicepresident

De president en de vicepresident worden in DNA gekozen. President Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin zijn op 14 juli 2015 gekozen. Nu de grondwet in artikel 91 lid 1 bepaalt dat zij voor vijf jaren zijn gekozen, zullen hun opvolgers uiterlijk op 13 juli 2020 gekozen moeten zijn. Bij wet is bepaald dat de kandidaatstellingen voor deze functies uiterlijk drie dagen voor de dag der verkiezing moeten zijn ingediend bij de voorzitter van DNA. Dit moet dus uiterlijk 10 juli  gebeurd zijn.

Een kandidaat dient door ten minste 7 DNA-leden te worden voorgedragen. In artikel 83 lid 3 van de grondwet staat dat een meerderheid van ten minste 2/3 deel van het grondwettelijk aantal leden van DNA is vereist voor het kiezen van de president en de vicepresident. Dit betekent dat 34 leden dus hun stem op een kandidaat moeten hebben uitgebracht, wil die in DNA gekozen zijn. Indien de president noch de vicepresident in DNA, zelfs na twee stemmingsronden, niet het vereiste aantal stemmen (34) hebben behaald, komt de Verenigde Volksvergadering (VVV) daartoe bijeenkomt. In de VVV worden deze functionarissen bij gewone meerderheid van stemmen gekozen.

De regering

Wanneer de president eenmaal is gekozen, zullen de ministers worden benoemd. De ministers vormen tezamen de Raad van Ministers. De vicepresident geeft leiding aan de Raad van Ministers. De president, de vicepresident en de Raad van ministers vormen vervolgens tezamen de regering.

Blijkens de grondwet komen de president vergaande bevoegdheden toe. Zo berust de uitvoerende macht bij de president, die onder meer staatshoofd is van de Republiek, hoofd van de regering, voorzitter van de Staatsraad en van de Veiligheidsraad. Maar de president is verantwoording verschuldigd aan DNA, dat het hoogste orgaan van de Staat is. Hieruit volgt dat de president ook onderworpen is aan de wil van het volk en in het staatsbestel dus niet boven DNA staat. Bij de verkiezing legt de president daarom een eed of verklaring en belofte af in handen van de Assembleevoorzitter.

04e9b831968bee93c3400ddc37fe6d00


Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi