Regering wil meer halen uit kleinschalige goudwinning

0
293

De regering wil het onderste uit de kan halen als het op de kleinschalige goudwinning aankomt. Dit zegt David Abiamofo, minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), aan Suriname Herald. Op het Kabinet van de Vicepresident is gisteren de commissie “Ordening Goudsector” geïnstalleerd. De regering is van mening dat de natuurlijke hulpbronnen eigendom zijn van de staat. Daarom is het van belang dat de overheid haalt wat haar rechtens toekomst, beredeneert Abiamofo.

De bewindsman zegt dat de overheid geconstateerd heeft, dat er veel binnen de kleinschalige goudwinning plaatsvindt. Deze zaken vinden buiten het gezichtsveld van de overheid plaats en de sector zou onvoldoende bijdragen aan de staatskas. De ordening moet volgens Abiamofo liever vandaag dan morgen plaatsvinden. De commissie, die voor een jaar is geïnstalleerd, ressorteert onder de vicepresident.

Zij heeft als taak de beoogde ordening te brengen. De commissie moet risico’s die betrekking hebben op de extracties van goud vastleggen. Ook het milieuvraagstuk moet bij de ordening meegenomen worden. Er moeten ook structuren opgezet worden ten behoeve van de lokale gemeenschappen in gebieden waar er aan goudwinning wordt gedaan.

Abiamofo geeft te kennen dat de ordening niet vanuit het kantoor tot stand kan komen. Er moeten goede overlegstructuren komen tussen de staat, concessiehouders en goudzoekers, maar ook met de lokale gemeenschappen. Daarnaast moet er sprake zijn van open en eerlijke communicatie tussen actoren.

Deze aspecten zijn volgens de minister de basis voor een goede ordening. De inning ten behoeve van de staatskas moet geoptimaliseerd worden. Er moet gekeken worden naar de nationale en internationale verdragen die zijn geratificeerd. De commissie moet verder werken aan integraal beleid ter modernisering en verduurzaming van de goudsector.

Grootschalig kwikgebruik is een aandachtspunt voor de regering, zegt de NH-topman verder. Er moet gekeken worden naar moderne en milieuvriendelijke winning van de edelsteen.

De commissie wordt geleid door Wesley Rozenhout. Verder zijn er vertegenwoordigers vanuit het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident, de ministeries van Defensie, Regionale Ontwikkeling en Sport, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Justitie en Politie en Financiën. Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is in de commissie vertegenwoordigd.

Bron: srherald.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi