Nurmohamed: “Regering en Abdoel tonen niet hoe leningen tot 2060 afgelost zullen worden”

0
125

Parlementariër Riad Nurmohamed van de VHP heeft tijdens de behandeling van de wijziging van de Wet op de staatsschuld, die is ingediend door NDP-assembleelid Amzad Abdoel, gevraagd naar cijfers en berekeningen over de schuldaflossing tot 2060. Hij heeft deze vraag gesteld, omdat de regering zoveel leningen heeft gesloten met looptijden van veertig jaar.

Volgens Nurmohamed hebben de regering en de initiatiefnemer van deze wet niet met cijfers kunnen aantonen of het land in staat zal zijn om alle leenbedragen inclusief de rentes met de staatsinkomsten tot 2060 te kunnen aflossen. Ook is geen antwoord gegeven over de hoogte van de koers, wat de staatsinkomsten zullen zijn en de hoogte van de goudprijs vanaf 2030 tot 2060. Het kan er bij de VHP-parlementariër daarom niet in, dat er leningen worden gesloten die tot 2060 moeten worden afgelost.

Nurmohamed heeft verder aangegeven, dat de goudsector goed is tot 2030 met een afname tot 2080. De inkomsten van het land bestaan voor 75 procent uit goud. De aardoliesector wordt niet binnen vijf jaar ontwikkeld, vandaar dat de volksvertegenwoordiger zich afvraagt wat er daarna zal gebeuren. “Zullen de vele miljoenenleningen die nu worden geïnvesteerd in aardappelen en uien, in huizen, in het kopen van auto’s, de tientallen miljoenen Amerikaanse dollars in de tijd kunnen opbrengen?”, vraagt Nurmohamed zich af.

Tijdens zijn spreekbeurt toonde de VHP-parlementariër met cijfers aan, dat de projecties niet bestaan. De Financiële Nota 2020 van het Ministerie van Financiën doet enkele standaardprojecties tot 2023 zoals de uitgaven en inkomsten. Het Planbureau heeft economische en technische projecties voor de periode 2007-2013 en projecties tot 2025 voor mineralen. Het IMF Country Report Suriname 2018, geeft aan dat de huidige goudreserves naar verwachting tot 2034 gegarandeerd zijn en de olieproductie rond 2030 zal beginnen af te nemen.

Het Bureau voor de Staatsschuld geeft op zijn website een overzicht van de schulden, rentes en aflossingen van het moment. Het laatste rapport over de kosten- en risicoanalyse dateert van 2015. Nurmohamed vroeg zich af, waar de andere rapporten zijn van tussen 2017 tot en 2019. Deze rapporten geven aan, dat er de komende jaren ongeveer 100 miljoen Amerikaanse dollars aan schulden moeten worden afgelost.

Tussen 2020 en 2026 zal Suriname rond de 800 miljoen Amerikaanse dollars alleen aan de Oppenheimerlening moeten terugbetalen. Het gevolg is, dat de armoede in het land zal toenemen. Sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg zullen verder worden verwaarloosd, zegt de volksvertegenwoordiger. Nurmohamed voorspelt dat door het wanbeleid van deze regering, Suriname een grote ramp te wachten staat. Hij kan daarom de initiatiefwet van assembleelid Abdoel niet ondersteunen.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi