NDP zal beleid nieuwe regeringscoalitie kritisch volgen

0
169

De nieuwe regeringscoalitie is voorstander van continuïteit van bestuur als dat in landsbelang goed is en kan leiden tot verbetering en versterking van de kwaliteit van het bestuur. VHP-voorzitter Chan Santokhi geeft aan dinsdag een goede dialoog te hebben gehad met de NDP. De ondervoorzitter van de NDP, Ramon Abrahams, Caroline Heilbron, NDP-hoofdbestuurslid, vicepresident Ashwin Adhin en Faizal Abdoelgafoer hebben de dialoog gevoerd namens de partij.

Volgens Santokhi heeft Abrahams namens zijn partij duidelijk aangegeven dat ze een constructieve opstelling zal hebben naar het beleid toe en naar de nieuwe coalitie toe. Op grond daarvan zal de NDP het beleid kritisch volgen.

Adhin heeft op zijn beurt aangegeven dat de nieuwe regering rekening zal moeten houden met een aantal issues. Het gaat om issues die te maken hebben met afronding van de rechtspositionele zaken van tal van ambtenaren. Er is een aantal overeenkomsten gesloten met vakbonden die de huidige regering nog wil afronden.

Santokhi geeft aan dat dit een impact zal hebben op de financiële positie van de nieuwe regering. “We zijn in overleg met de minister van Financiën en het blijkt dat we aan de krappe kant zitten met betrekking tot onze financiële huishouding”, zegt Santokhi.

Vanuit de nieuw te vormen coalitie is aangegeven dat zij geen moeite heeft met rechtspositionele zaken van ambtenaren, echter moet het wel zo zijn dat de huidige financiële situatie dit aspect wel kan dragen. Santokhi geeft verder aan dat hij momenteel nog onvoldoende zicht heeft op wat de impact zal zijn van de verbeteringen van de rechtspositionele zaken en welke gevolgen die met zich kunnen meebrengen.

De COVID-19-situatie is heel summier besproken. Er zal een ander moment komen wanneer de nieuwe regeringscoalitie uitgebreider geïnformeerd zal worden over de COVID-19-situatie.

Vicepresident Adhin wacht op groenlicht van president Desi Bouterse om een presentatie te houden met betrekking tot plannen voor de komende periode en datgene dat reeds gepland was om te komen tot een betere overheid oftewel een excellence government.

Santokhi voegt er meteen aan toe dat de nieuwe coalitie met een eigen regeerprogramma komt en ze zal nagaan welke van de aangehaalde zaken passen in haar regeerbeleid. Ze wil eveneens een goede samenwerking hebben met het parlement. Santokhi pleit ervoor dat er in het parlement daadwerkelijk wordt opgekomen voor de belangen en de noden van het volk.

Vishmohanie Thomas

Bron: srherald.com

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi