Herstemming op 3 stembureaus zal uitkomst niet veranderen

0
136

Het hoofdstembureau van Paramaribo heeft het proces-verbaal (pv) afgerond en gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het hoofdstembureau heeft alle bezwaren afgewogen en zaken afgerond en vastgelegd. Er wordt geen algehele hertelling van Paramaribo aanbevolen, maar wel een herverkiezing voor de ressortraden op de stembureaus 168, 185 en 188. De reden voor de herverkiezing is dat een aantal personen verkeerde stembiljetten had gekregen. Dat is op zich inderdaad moeilijk te corrigeren zonder een herverkiezing, maar toch lijkt opnieuw stemmen weinig zinvol, omdat het de uitslag van het ressort waarin deze stembureaus zijn gelegen niet zal beïnvloeden. Beide ressorten zijn door de ABOP gewonnen, terwijl de NDP daarna volgde en de VHP als derde grootste partij uit de bus kwam. Ik geef aan wat er bij een herverkiezing kan gaan spelen en hoe de uitslag eruit zou kunnen zien.

De uitslag op DNA niveau op de 3 stembureaus

De uitslagen van stembureau 168 (Openbare School 2 Latourproject), 185 (Recreatiezaal Ubeco te Pontbuiten) en 188 (Openbare School Pontbuiten) zijn in tabel 1 aangegeven. De ABOP heeft op stembureau 168 en 188 de meeste stemmen gehaald, terwijl de NDP de winnaar was op stembureau 185. Op ressortraad (rr) kiest men vrijwel altijd voor dezelfde partij als voor DNA; dus we mogen veronderstellen dat dit ook de uitslag op rr-niveau zou zijn indien er niets mis was gegaan met de stembiljetten. Het verschil tussen de ABOP en NDP op stembureau 168 is 13 stemmen en op de twee andere stembureaus 54 stemmen.

Kunnen de stemmen nog wijzigen bij herverkiezing?

In het ressort Latour kreeg de ABOP 4345 stemmen en de NDP 4127 oftewel een verschil van 218 stemmen. Indien de NDP bij een herverkiezing 219 stemmen extra haalt zou zij de ressortraad van Latour winnen. In Pontbuiten had de ABOP 2938 stemmen en de NDP 2665 stemmen, een verschil van 273 stemmen. Met 274 stemmen extra kan de NDP Pontbuiten afpakken van ABOP. Op stembureau 168 zijn 226 personen niet gaan stemmen en zou de NDP mogelijk 219 stemmen extra daaruit kunnen halen. Op de twee andere stembureaus zijn 486 kiezers niet gaan stemmen en zou het in theorie dus ook nog kunnen omslaan. Dat is echter theorie, want de praktijk zal anders zijn zoals ik aantoon in tabel 2.

Bij een herverkiezing is de situatie anders dan op 25 mei, omdat men de uitslag al kent. Het wordt  een strijd tussen de ABOP en de NDP, waarbij de andere partijen niet meer van belang zijn. Omdat de VHP, NPS en PL met ABOP in een nieuwe coalitie zitten, zullen de kiezers van deze partijen vrijwel zeker geadviseerd worden om hun stem nu aan de ABOP te geven. De NDP zou misschien de stemmen van haar huidige coalitiepartners BEP en HVB kunnen krijgen (maar dat is niet zeker). De stemverhouding groeit dus van een verschil van 13 stemmen op stembureau 168 (tabel 1) naar 96 stemmen in het voordeel van ABOP.

Op de twee stembureaus in Pontbuiten gaat het verschil van 54 stemmen naar 254 stemmen. De NDP moet dus in Latour niet meer 219 stemmen extra halen maar ook het verschil dat erbij is gekomen en hetzelfde geldt voor Pontbuiten. Zelfs indien de opkomst 90% zou worden (was op 25 mei 65%) en al die personen voor de NDP zouden stemmen (wat niet realistisch is), en ook alle personen van de overige partijen voor de NDP zouden stemmen (wat niet zal gebeuren) kan de NDP het ressort niet winnen. Kortom de herverkiezing zal geen verschil maken in de uitslag van het ressort en is derhalve niet nodig.

Marten Schalkwijk

Bron: starnieuws.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi