VHP: zaak Hoefdraad mag niet in de doofpot

0
205

Alle leden van het parlement moeten hun verantwoordelijkheid nemen en voorkomen dat de zaak Hoefdraad in de doofpot verdwijnt. Alle leden, dus ook de NDP-fractieleden hebben zich te houden aan de wet en die is duidelijk. In zaken waar het OM ernstige verdenkingen heeft tegen een minister, moet zij de ruimte krijgen om dit tot op de bodem uit te zoeken. Integer bestuur dicteert de enige weg: opheffing van de immuniteit van de minister zodat hij in staat van beschuldiging kan worden gesteld. Andere regeringen hebben dit ook gedaan door zich aan de wet te houden, zelfs als het ging op een minister uit de eigen partij.

Het kiezersvolk doorziet het gedraai van de  NDP en zal dit ook kenbaar maken op 25 mei a.s. wanneer zij een einde maakt aan 10 jaar corrupt, incompetent en armoedebeleid van deze NDP regering. De NDP-fractie heeft zich de afgelopen jaren gedragen als een stelletje ja-knikkers. Ze hebben de rechtszekerheid steeds verder uitgehold. Ze hebben ingestemd met wetten die de rechtstaat ondermijnen, zoals bijvoorbeeld met terugwerkende kracht strafbare feiten van de minister van financiën rond het schuldenplafond te “witwassen”. In het recente statement van de NDP neemt zij niet alleen het politiek standpunt in om de minister blindelings te beschermen, maar speelt de NDP zelf voor rechter door de minister bij voorbaat onschuldig te verklaren. Zij somt daarbij zaken op die niet ter zake doen bij het onderzoek; zaken die niets te maken hebben met de inhoud van het strafdossier. De dreigende taal van de NDP richting het Openbaar Ministerie keurt de VHP dan krachtig af.

DNA is geen rechter en velt geen oordeel

Het Openbaar Ministerie o.l.v. de Procureur Generaal heeft het dossier over minister Hoefdraad naar DNA gestuurd, omdat dit de juiste procedure is bij een onderzoek tegen een bewindsman. Volgens artikel 140 van de Grondwet kan de PG niet zomaar tot vervolging van een politiek ambtsdrager (waaronder een minister) overgaan. De Nationale Assemblee moet de PG daartoe de ruimte geven. Het gaat dus niet om “de minister door tussenkomst van het parlement op te sluiten” zoals de NDP onterecht stelt, maar om het Openbaar Ministerie de ruimte te geven haar onderzoek grondig te doen. DNA velt dus ook geen juridisch oordeel en is geen rechter, maar stelt de onafhankelijke rechterlijke macht (waartoe de PG behoort) in staat haar werk te doen. Indien de minister niets strafbaars heeft gedaan zal dat blijken uit het onderzoek en dat hoort zo te zijn in een functionerende rechtsstaat. De NDP wil echter dat DNA nu al een oordeel velt door het onderzoek te stuiten en het Openbaar Ministerie te belemmeren haar werk te doen. Dat is politieke inmenging die niet toegestaan mag worden. Het is niet aan de NDP om de minister te oordelen of vrij te pleiten en ook niet aan de VHP of welke andere partij dan ook. Dat werk moeten wij aan de deskundigen overlaten die hiervoor zijn opgeleid en die de verantwoordelijkheid dragen.

De NDP ondermijnt vaker de rechtsstaat

Het is jammer te moeten constateren dat de NDP in de afgelopen jaren meerdere malen gepoogd heeft om de rechtsstaat en de onafhankelijke rechterlijke macht te ondermijnen. Dat is meerdere malen gebleken bij het 8 december proces, waarbij zelfs een amnestiewet werd aangenomen en het proces jarenlang gefrustreerd is. Ook na het overlopen van de DNA leden Sapoen en Chitan is de terugroeping gefrustreerd middels ad hoc wetgeving en het niet naleven van het rechterlijke vonnis. Vaker is de rechterlijke macht en met name ook de PG onterecht beschuldigd en zelfs bedreigd. Dit  terwijl de regering zelf misbruik van macht maakt zoals onlangs weer is gebleken in de mislukte ontvoering van dhr. Cairo door de Nationale Veiligheidsdienst. Daarover zwijgt de NDP in alle talen of probeert via haar woordvoerders zaken bewust te verdraaien.

Voortgang onderzoek

Het onderzoek naar minister Hoefdraad is niet pas een maand voor de verkiezingen opgestart, maar is begonnen toen minister Hoefdraad zelf op 21 januari de inmiddels ex-governor van de Centrale Bank beschuldigde van frauduleuze handelingen in DNA. Eind januari is toen de PG ingeschakeld voor het doen van onderzoek. Gebleken is dat ex-governor van Trikt zaken naar voren heeft gebracht die zijn uitgemond in het huidig dossier.  Het Openbaar Ministerie gaat gewoon door met haar werk van de afgelopen maanden en dat heeft dus niets met de verkiezingen te maken. Uit het onderzoek tot nu toe blijken o.m. 17 overheidsgebouwen verkocht te zijn aan de Centrale Bank voor 105 miljoen Euro, terwijl de bank die absoluut niet nodig had. Ook zijn royalties van de IAMGOLD meerdere malen aan financiers in onderpand gegeven. Kortom zaken die voldoende ernstig zijn om een gedegen onderzoek te rechtvaardigen.  Geen wonder dat de NDP dit zo snel mogelijk wil stopzetten, net zoals de vele corruptiezaken, want als de beerput echt open gaat zal de stank veel groter worden. De VHP roept alle geledingen in de samenleving op om samen op 25 mei een einde te maken aan deze willekeur van de NDP. Het is tijd voor een andere regering die voor het volk werkt, corruptie aanpakt en rechtszekerheid biedt aan alle inwoners, ongeacht hun afkomst, geloof of politieke kleur.

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi