VHP van harte met het 75e jarig bestaan!

0
99

75 jaar geleden richtten moedige Surinamers, de Vooruitstrevende Hervormings Partij  VHP, die zich sterk maakte voor verbetering van het leven van Hindostanen, Moslims en Javanen in het toenmalige Suriname.

Sinds de oprichting van de partij in 1949 heeft de partij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. VHP-voorzitter mr. J. Lachmon, bedenker van de verbroederingspolitiek in Suriname, heeft zich gedurende vele jaren, samen met NPS-voorzitter Jopie Pengel en latere NPS-voorzitters Henk Arron, Ronald Venetiaan en Rusland, ingezet voor een harmonische staatkundige, economische, sociale en culturele ontwikkeling van ons land.

VHP-coryfee van het eerste uur, mr. dr. Drs. Jnan Adhin, ontvouwde de theorie van “leven in eenheid en verscheidenheid,” gericht op het eendrachtig en gezamenlijk naast elkaar leven en werken van de verschillende bevolkingsgroepen die ons land rijk is. Mede door de visie van mr. J. Lachmon en mr. J. Adhin, en hun goede verstandhouding met andere politieke leiders in Suriname, is ons land gespaard gebleven van groot onheil bij belangrijke historische momenten, zoals bij het verwerven van haar onafhankelijkheid in 1975.

De VHP is sinds haar oprichting in 1949 een belangrijke factor geweest bij het politiek besturen van ons land. Wij memoreren hier de bestuursperiode 1958 tot 1967 waarin de VHP en de NPS Suriname bestuurden. Deze periode staat te boek als de langste periode van politieke stabiliteit waarbij de bauxietindustrie floreerde, Suriname voor een groot deel werd klaargestoomd voor haar economische ontwikkeling door middel van het aanleggen van airstrips (Operatie Grasshopper), de Afobakadam, de Oost-West verbinding en andere infrastructuur werd aangelegd.

De VHP is in haar 75-jarig bestaan nooit weggelopen voor het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en het meedenken over Surinaamse nationale ontwikkeling. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft de VHP, samen met andere democratische partijen, steeds nagedacht over hoe wij als natie de uitdagingen van de staatsgreep in 1980, de Decembermoorden in 1982, de Binnenlandse oorlog in 1985-1987, en de opstand van de Tucajanas na 1987 te boven konden komen.

De VHP was samen met de NPS en later de overige leiders van het Front voor Democratie & Ontwikkeling betrokken bij het bedenken van oplossingen gericht op herstel van de democratie (Leonsberg Akkoord), vredesbesprekingen gericht op oplossing van de Binnenlandse oorlog en de opstand van de Tucajanas.

Na herstel van de democratie in 1987 heeft de VHP in vier Frontregeringen meegeholpen aan het economisch herstel van ons land als gevolg van het wanbestuur van de militairen in de periode 1980-1987 en haar NDP-regeringen daarna.

Belangrijk voor het herstel van de rechtsstaat Suriname was het niet straffeloos laten van de verantwoordelijke voor de moord op 15 vooraanstaande landgenoten in de nacht van 8 op 9 december 1982. Deze open zenuw in de Surinaamse gemeenschap heeft op 20 december jl., na meer dan 16 jaar procederen, haar ontknoping gevonden in een eindvonnis. Ook in dit dossier hebben VHP-leiders een belangrijk aandeel gehad in het bieden van genoegdoening aan de nabestaanden van de slachtoffers van 8 december 1982.

Iets meer dan 10 jaar geleden heeft onze partij een nieuwe voorzitter gekozen, te weten heer Chandrikapersad Santokhi. Ondanks de failliete staat waarin hij ons land aantrof zo’n 3 jaar geleden bij zijn aantreden als nieuwe president van Suriname, heeft hij ervoor gezorgd dat Suriname weer aanzien verdient in het buitenland en dat investeerders weer durven te investeren in ons land. Ons land maakt moeilijke tijden door nu de regering Santokhi heeft gekozen Suriname op basis van haar eigen verdien capaciteit verder te ontwikkelen.

De bevolking moet het doen zonder subsidies en velen hebben het moeilijk. De eerste resultaten zijn binnen: Suriname heeft een betere rating van de kredietbeoordelaars, de hete adem van Surinaamse belangrijkste internationale schuldeisers is op afstand gezet. De koersontwikkeling gaat de goede kant uit. Er zijn maatregelen om de eerste 20 en later eerste 40 elementaire voedselproducten en aanverwante levensmiddelen binnen het bereik van de Surinaamse burger te krijgen. Regelmatig wordt er compensatie geboden aan de werkers en uitkeringsgerechtigden om de gevolgen van de hogere prijzen enigszins op te vangen.

Met het uitzicht op inkomsten uit de olie- en gasboringen vanaf 2028 werkt de VHP/ABOP/PL-regering aan de randvoorwaarden voor een economisch stabiele economie waar de bevolking krijgt waar zij recht op heeft.

VHP-Nederland feliciteert VHP met haar 75e verjaardag.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi