VHP start met informatie bijeenkomsten voor structuren

0
234

De VHP is op zondag 29 augustus 2021 gestart met een serie informatiebijeenkomsten voor haar structuren van de verschillende ressorten. De kick-off werd gegeven door de voorzitter van de VHP, tevens president van Suriname, de heer Chan Santokhi, in het partijcentrum van de Olifant, alwaar de structuren van het ressort Paramaribo in twee sessies werden geïnformeerd.

Op deze bijeenkomst waren aanwezig het hoofd- en dagelijks bestuur van de VHP, Staatsraadsleden, ministers, DNA leden, districtscommissarissen en de DR- en RR leden van het ressort Paramaribo. VHP ondervoorzitter Glenn Oehlers, gaf een uiteenzetting van de verschillende stappen die zullen worden gezet tot naar de verkiezing van 2025 toe. Hierna werd het politiek gedeelte ingevuld door de DNA leden en ministers die hun ervaringen deelden met de aanwezigen, alsook wat er allemaal aan werk is verzet in de afgelopen periode en de plannen die er liggen. De DNA-leden en ministers deden een oproep aan de partijstructuren voor verdere ondersteuning en voor een intensievere samenwerking.

De rij der sprekers werd afgesloten door voorzitter Chan Santokhi. De voorzitter gaf aan dat het niet makkelijk is gegaan in de afgelopen periode en wees erop dat men al gauw vergeet welke puinhoop is aangetroffen. Die puinhoop wordt nu opgeruimd en we kruipen langzaam maar zeker uit het diepe dal. 

Momenteel is de regering bezig met het herschikken van zowel de buitenlandse alsook de binnenlandse schulden, waarna het IMF voor 3 jaren USD 690 miljoen ter beschikking zal stellen. De IDB komt ook in met een bedrag van USD 500 miljoen, waarmee reeds goedgekeurde projecten zullen worden uitgevoerd. De uit de Special Drawing Rights(SDR) verkregen gelden, zijn toegevoegd aan de internationale monetaire reserve van de Centrale Bank van Suriname.

VHP voorzitter Santokhi, gaf verder aan dat deze regering door het vertrouwen dat ze internationaal genieten, donaties heeft verkregen vanuit verschillende landen van onder andere diverse vaccins en medische hulpgoederen alsook menskracht. “We gaan de gedane beloftes waar maken en we zijn op de goede weg. We roepen de structuren op om samen op te trekken en dit land wederom tot een mooi en leefbaar land te maken”, zei voorzitter Santokhi.

De aanwezige structuren kregen de gelegenheid om vragen te stellen, die door voornamelijk de voorzitter van de VHP naar tevredenheid werden beantwoord. Coördinator van deze informatiebijeenkomsten, ondervoorzitter Glenn Oehlers dankte de aanwezigen en gaf tevens aan dat alle ressorten zullen worden aangedaan.

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi