VHP standpunt inzake internationale waarnemers

0
363

Suriname heeft tijdens algemene en regionale verkiezingen in de afgelopen decennia altijd internationale en regionale waarnemers mogen ontvangen om het proces naar, tijdens en na de verkiezingen te monitoren en haar bevindingen kenbaar te maken. Deze waarnemingen dragen bij aan het nationale en internationale vertrouwen in geheime, transparante en eerlijke verkiezingen.

Vanwege de huidige Covid 19 situatie is het verwachtbaar dat verschillende internationale partners uitdagingen zullen hebben met het afvaardigen van missies.

De VHP heeft actief de traditionele waarnemers missies, zoals de Caribische Gemeenschap, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Europese Unie, geïnformeerd over de ontwikkelingen, zorgpunten en voorbereidingen tot dusverre en aangedrongen op een substantiële aanwezigheid bij de aanstaande cruciale verkiezingen.

Wij hebben inmiddels vernomen dat de Europese Unie vanwege de huidige Covid-19 situatie en de vigerende reisbeperkingen, dit jaar niet in staat zal  zijn een missie af te vaardigen. Wij hebben vernomen dat zowel Caricom als de OAS in een proces van voorbereiding zijn, om na te gaan op welke wijze aanwezig te zijn en de verkiezingen te observeren. De VHP benadrukt het belang van deze waarnemers missies en kijkt derhalve uit naar de finale beslissingen van beide organisaties.

De VHP is verheugd dat een aantal van de in ons land gevestigde bilaterale diplomatieke missies in principe de bereidheid hebben om zoals gebruikelijk ook de algemene verkiezingen op 25 mei a.s. waar te nemen en daarover te rapporteren. De VHP is de mening toegedaan dat vanwege de verminderde aanwezigheid van internationale en regionale missies, de waarneming door diplomatieke missies hier te lande een speciale dimensie krijgt.

Ongeacht deze waarnemers missies, zal de VHP bij de verkiezingsautoriteiten blijven aandringen op een eerlijk en transparant proces, een degelijke en tijdige voorbereiding en conform de wet en daarbij horende regelgeving handelen. Er rust een uitermate belangrijke verantwoordelijkheid op elke Surinaamse burger om hierop aan te dringen. Wij willen niet zien dat maar ook een individu haar of zijn recht via het stembiljet de toekomst van dit land mee te helpen bepalen, wordt benadeeld of dat recht onrechtmatig wordt ontnomen.

Voor de VHP is niet alleen de aanloop naar de verkiezingen belangrijk, maar evenzo een richtige uitvoering van de verkiezingen op de dag zelve en de telling van de stemmen. Zaken die in vorige jaren verkeerd zijn gegaan mogen zich niet herhalen.

Verschillende politieke partijen zullen vertegenwoordigers op verschillende stembureaus positioneren om het proces actief en secuur te volgen en daarover te rapporteren. De VHP zal deze informatie de gedurende gehele dag verzamelen en indien nodig bij de autoriteiten aan de bel trekken om corrigerend op te treden.

De VHP heeft in een eerder stadium reeds aangegeven dat zij de creatie van een nationaal waarnemers instituut ondersteund en daar veel heil in ziet. Zo’n instituut, goed uitgerust en aanwezig op elk stembureau, zal ten behoeve van het electoraat en het Volk van Suriname, de vinger aan de pols moeten houden. In de komende dagen zullen deze discussies verder gevoerd worden en zal nagegaan worden op welke wijze zo’n instituut met een breed maatschappelijk en politiek draagvlak gerealiseerd kan worden.

Paramaribo, 23 april 2020Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi