VHP: slavernij en racisme volledig uitroeien

0
201

Elk jaar op 10 oktober herdenken wij de ‘Dag der Marrons”. Op 10 oktober 1760 werd het eerste vredesverdrag gesloten met de Ndyuka. Deze ‘Internationale Dag’ is ook bedoeld om mensen bewust te maken van de gevaren van het racisme en vooroordelen in deze tijd. De trans-Atlantische slavenhandel was een monsterlijke misdaad en een smet op de menselijke geschiedenis. Laten we onze inspanningen plegen om een einde te maken aan alle vormen van slavernij.

Mannen, vrouwen en kinderen waren slachtoffer van de tragische Trans-Atlantische slavenhandel, een van de donkerste hoofdstukken in de menselijke geschiedenis. Tot slaaf gemaakte mensen worstelden tegen een systeem waarvan ze wisten dat het verkeerd was. Ze verzetten zich tegen het onmenselijk systeem. Bij vele gelegenheden offerden ze hun leven voor de zaak van vrijheid en waardigheid.

We erkennen de enorme bijdragen die tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen hebben geleverd aan de cultuur, kennis en economieën van de landen waarnaar ze werden vervoerd. De Marrons hebben een harde strijd geleverd tegen onrecht en tegelijkertijd ook strijd geleverd voor de erkenning van de menselijke waardigheid. Vanaf 1760 voerden zij strijd tegen onderdrukking en voor hun vrijheid. In deze strijd werd het koloniale bestuur gedwongen, vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen.

We moeten slavernij en racisme volledig uitroeien. Het is droevig dat slavernij nog steeds niet volledig is uitgeroeid. Slavernij blijft hardnekkig bestaan in vele delen van de wereld, in de vorm van dwangarbeid, mensenhandel, seksuele uitbuiting of gevangenschap in slavernijachtige omstandigheden. Deze verachtelijke praktijken zouden niet kunnen bestaan zonder diepgeworteld racisme.

Het is absoluut noodzakelijk dat de gevaren die inherent zijn aan racisme voor iedereen glashelder worden gemaakt. Volgens de  Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn wereldwijd meer dan 40 miljoen mensen het slachtoffer van moderne slavernij.

De VHP roept de regering en de gemeenschap op tot intensivering om een einde te maken aan moderne slavernij, zodat onze kinderen zullen leven in een wereld die vrij is van racisme en vooroordelen met gelijke kansen en rechten voor iedereen. Vrijheid voor jou, vrijheid voor mij, vrijheid van ons allemaal.

De marrons zijn een niet meer weg te denken groep binnen de Surinaamse samenleving, ze bevinden zich in alle lagen van de samenleving en hun woongebied is niet alleen meer beperkt tot het binnenland. Hun rijke cultuur wordt hooggehouden, echter moet deze geconserveerd worden voor het nageslacht anders zal deze langzaamaan verloren gaan.

In de afgelopen decennia hebben de Marrons ook hun intrede gedaan in het bestuurlijke van Suriname. In het parlement van Suriname zijn ze vertegenwoordigd en wordt dit hoogste orgaan geleid door een marron. Ook de huidige vice- president, is van Marron afkomst. Dit is het product van de lange strijd die de Marrons met succes hebben geleverd.

De VHP benadrukt, dat zij tegen elke vorm van slavernij en racisme zal strijden en erop toezien dat de vrijheid van de Surinaamse gemeenschap gewaarborgd blijft. De partij feliciteert alle Surinamers, maar in het bijzonder onze Marronbroeders en -zusters met de herdenking van de ‘Dag van de Marrons’.

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi