Op vrijdagavond 6 december heeft de VHP in het ressort Saramaccapolder een druk bezochte meeting gehouden waar meer dan 600 personen aanwezig waren. Verschillende prominenten van de partij hebben het woord gevoerd, waaronder: VHP voorzitter Chan Santokhi, ondervoorzitter Asis Gajadien en de hoofdbestuursleden Shiraz Boedhoe, Sidik Moertabat en Henk Aviankoi.

Shiraz Boedhoe gaf te kennen dat regering Bouterse/Adhin, het volk dubbel laat betalen voor verbruikte stroom. Iedere maand betalen wij als klant onze stroomrekening, maar de regering heeft al jaren verzuimd om met deze gelden, de stroom die zij op rekening heeft afgenomen van Alcoa, te voldoen. Waar is dan het geld gegaan dat je steeds op tijd hebt voldaan voor stroom die je hebt verbruikt?

Het bestuurslid Sidik Moertabat gaf aan dat alles van de NDP politiekproces is, ze beschuldigen de VHP dat ze met een politiek bezig. Ja, de VHP is al jaren bezig met een politiekproces, we hebben nog 5 maanden te gaan om Suriname te redden. Henk Aviankoi, Ik heb voor de VHP gekozen omdat ik vertrouwen en geloof heb in de VHP en dat deze partij Suriname gaat redden. Op 25 mei 2020 wordt een Oranje kind geboren om Suriname te redden.

Asis Gajadien gaf aan dat het slecht gaat met de economische situatie in het land. In december moeten alle banken die een correspondentie hebben met de ING bank, alle de rekeningen afsluiten. De banken mogen geen zaken doen met ING België, dit is de situatie waar Bouterse ons heeft toegebracht. Bouterse beweert dat Suriname achter hem staat, terwijl op Zanderij ongeveer 1500 mensen aanwezig waren en dat is ongeveer 1% van de 118.000 stemmen die de NDP in 2015 kreeg.

VHP voorzitter Chan Santokhi hekelde het feit dat de tegenstanders alles uit de kast halen om de VHP en VHP’ers te bekladden. In de resterende tijd gaat een keiharde strijd gevoerd worden, maar we gaan een nette campagne voeren conform onze partij ideologie en binnen wet en recht blijven. De VHP is een partij van liefde, een partij van wet en recht, een partij van waarheid. Als we geen vuil in ons hart hebben, kunnen we geen vuil geven aan anderen.

Tijdens een vergadering van de VHP in Para waar de adspirant kandidaten zijn gepresenteerd kwam de politie op de meeting. In opdracht van de districtscommissaris moest deze vergadering beëindigd worden, maar de vergadering is voortgezet. Twee weken geleden had de voorzitter een gesprek met ondernemers die de VHP willen ondersteunen. Ze vroegen naar vlaggen en de volgende dag hebben ze geplaatst en nu zijn die vlaggen weg. In opdracht van hogerhand moesten die vlaggen weggehaald worden. Begrijpt u waarom wij het land Suriname willen redden.

Als we naar de historie kijken dan zien we dat de weg van liefde en waarheid een lange is maar het zal altijd overwinnen. Als je naar de historie kijkt ga je ook zien dat machthebbers die in bepaalde periode onoverwinlijk leken te zijn maar uiteindelijk zijn ze allemaal ten val gekomen. Macht tentoonstellen naar weerloze burgers op onjuiste wijze is verwerpelijk, daarom moet dit land gered worden.

VHP vergadering heeft grote belangstelling van nationale en internationale gemeenschap. Bepaalde mensen zeggen dat het verstekvonnis een politiekproces is, laat ik als VHP voorzitter dit onmiddellijk ontkrachten. Het decemberproces is geen moment, geen seconde een politiekproces, eenieder dient de uitspraak te respecteren.

De Alba organisatie heeft een verklaring uitgegeven waarin ze aangeeft dat de rechtelijk macht met het vonnis de huidige president probeert te weerhouden voor deelname aan verkiezingen en dat hij uitgesloten moet worden om gekozen te worden als president. De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) heeft ook een verklaring uitgegeven waarin ze oproept de rechtsstaat te respecteren en het juridische proces zijn gang te laten gaan, overeenkomstig internationale normen voor een eerlijk proces, zonder verdere vertragingen, bedreigingen of andere vormen van uitvoerende inmenging. Dit is ook de statement van de VHP, eenieder dient zich te onderwerpen aan de regels wet en recht.

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter

#suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi