VHP Nederland en ondernemers organiseren bijeenkomst met VHP-Voorzitter C. Santokhi op 14 Januari 2023 in Hoofddorp Nederland

0
477

Zaterdag 14 januari 2023 heeft het bestuur, kader van VHP-Nederland en bevriende ondernemers in Nederland een vruchtbare bijeenkomst gehad met de voorzitter van de Verenigde Hervormingspartij (VHP), de heer C. Santokhi.

Van gedachte is gewisseld over de resultaten van het bezoek van President Santokhi in India en de verdere samenwerking met VHP-Nederland.

Het bezoek aan India is deels gericht geweest op het herschikken van de door Suriname in het verleden aangegane leningen met India, het bespreken van het openen van een nieuwe creditline van India aan Suriname. Tijdens dit bezoek is verder gesproken over technische & inhoudelijke ondersteuning door India richting Suriname op het gebied van diverse sectoren van de Surinaamse economie.

“De voorzitter van VHP-Nederland mr. dr. L. Soedamah heeft in zijn welkomstboodschap aangegeven verheugd te zijn over de perspectieven die de ondersteuning van India biedt voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Hij gaf aan dat ons land zich voor diverse uitdagingen gesteld ziet, financieel-monetair, economisch, sociaal, moreel, op het gebied van veiligheid en de onderlinge verhoudingen waarin onze bevolking zich tot elkaar verhoudt. Suriname bevindt zich in een diepe crisis.

VHP-Nederland is bijzonder trots op onze voorzitter, tevens President van de Republiek Suriname C. Santokhi, die elke dag weer energie en daadkracht toont om de vele vraagstukken aan te pakken. Hij inspireert ons te blijven geloven in de ontwikkeling van ons land.” De heer Soedamah geeft aan dat de delegatie van Suriname in India van nabij heeft kunnen zien hoe belangrijk India de rol van haar Diaspora acht bij de ontwikkeling van India. Hij pleitte daarom voor het weer oppakken van het Diasporabeleid richting de in Nederland wonende Surinamers. Zij willen graag hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Hij verwijst in dit verband naar de Diasporanota van VHP-Nederland die hiertoe uitgangs- en aanknopingspunten biedt. Hij stelt concreet voor jaarlijks of 1 keer in 2 jaar een Diaspora Conferentie rond thema’s als dubbele Nationaliteit, klimaatbeleid, gezondheidszorg- en onderwijsproblematiek in Suriname te organiseren. Zo kunnen de Surinaamse deskundigen hun landgenoten uit Nederland treffen om samen na te gaan hoe zij over en weer elkaar kunnen versterken bij de onderlinge samenwerking op beleidsthema’s.

VHP-Nederland voorzitter Soedamah memoreert de 74e verjaardag van de VHP op 16 Januari a.s. Hij geeft aan dat de VHP een oude Partij is met een levendige geschiedenis die wij moeten koesteren. Hij benadrukt dat de VHP en haar structuren de komende tijd zichtbaarder moeten worden. Om de overgrote meerderheid aan zetels in 2025 te behalen zal niet alleen de Regering maar ook de VHP alle positieve krachten en talenten moeten bundelen.

Grote Surinaamse dochters en zonen en VHP-prominenten moeten meer voor het voetlicht worden gebracht. VHP-Nederland pleit ervoor het politieke gedachtegoed, de erfenis van wijlen mr. J. Lachmon te verzamelen en een Instituut op te zetten, dat ten dienste staat van de Surinaamse Natie. VHP-Nederland ziet graag de huidige Coppenamebrug vernoemd tot mr. Jagernath Lachmon brug.

“In Suriname wordt hard gewerkt door de Regering om de Economie gezond te maken. Wij zitten nu in de 2e helft van de regeringsperiode. De 1e helft was goed maar de 2e helft moet beter. Deze moet niet zijn zoals het Nederlands elftal speelde tegen Argentinië tijdens de afgelopen WK.

Nee, er zal alles uit de kast gehaald moeten worden zoals Argentinië deed om met de wereldbeker naar huis te gaan. Eenieder zal betrokken moeten worden, de Diaspora incluis om Suriname naar grotere hoogten te brengen. VHP-Nederland spreekt de hoop uit dat wij de komende jaren effectief en efficiënt alle positieve krachten bundelen om van Suriname een welvarend en veilig land te maken. VHP-Nederland wil graag de samenwerking met de moederpartij intensiveren aldus Soedamah.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi