VHP: Navratri tijd van zuivering, bezinning en spirituele reiniging

0
158

Navratri betekent letterlijk 9 nachten. Het Hindoeïsme heeft een rijkdom aan gevarieerde hoogtijdagen en één van de hoogtijdagen is Navratri. Deze hoogtijdagen zijn bijzondere dagen waarop we stilstaan bij de waarden die het Hindoeïsme ons leert om ons te kunnen ontwikkelen naar een zuiver levenspatroon. Gedurende deze periode moeten de Hindoes zich onthouden van het nuttigen van vis en vlees.

Deze negen nachten zijn bij uitstek geschikt om een nieuw begin te maken in ons leven met nieuwe kennis, spirituele rijkdom en de zegen van de Godin Durga. Dit religieus feest is een belangrijke tijd van zuivering, bezinning en spirituele reiniging. Durgá Mátá, is één van de negen namen of verschijnings-vormen van Parvati, het vrouwelijke aspect dan wel de echtgenote van God Shiva.

Elke devoot die in deze negen dagen met volle overgave Durgá Mátá, vereert, zal zich wijzer en geestelijk sterker voelen. We moeten met volharding bidden en ons onderwerpen aan de Schepper. Elk geloof leert ons een zuiver levenspatroon te ontwikkelen. Wanneer wij onze positieve handelingen versterken, dan versterken we ook de ambities voor een hoger en dieper leven.

De vrouw staat centraal tijdens Navratri. Door Durga Mata te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten. Het is ook de kracht van vernieuwing en schepping. De kracht die in alle schepselen voorkomt, maar zich vooral manifesteert in de vrouwelijke aspecten van de creatie.

Navratri is beleving van de verering van de oerkracht en de goddelijke steun die wij nodig hebben om in goede gezondheid en voorspoed te leven. De goddelijke kracht wordt tijdens deze negen nachten vereerd voor het handhaven van de juiste balans in het universum, en ook dat wij onze fysieke en mentale evenwicht kunnen handhaven.

Het is nu tijd om ons eigen innerlijk onder de loep te nemen, zodat we kunnen weten wat de werkelijke  obstakels zijn op ons spirituele pad en wat hiervan de oorzaken zijn. Zelfreflectie is belangrijk en daar is moed voor nodig, zodat we ons ware zelf en dus ook onze tekortkomingen onder ogen durven te zien.

De VHP benadrukt om in deze Navratri periode, extra te bidden tot de Goddelijke Moeder. Het gebed zal ons kracht en wijsheid geven om onze innerlijke obstakels te overwinnen. Het gebed is het juiste pad dat ons zal verbinden met de Hogere macht, namelijk de Schepper. Laten we Durgá Má, smeken om alle negatieve neigingen uit ons lichaam te verwijderen.

De VHP doet ook een dringend beroep op u om  gedurende deze periode met toewijding te bidden voor wijsheid, geluk, spirituele kracht en gezondheid. De oranje partij wenst u allen veel wijsheid toe. Moge de godin Durga ons allen beschermen en behoeden voor het kwaad en het goede in ons laten zegevieren. “Shubh Navratri!”

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi