VHP maakt namen bekend van adspirant DNA kandidaten

0
533

Op 25 november hield de VHP een bijzondere ressortmeeting te Meerzorg in het district Commewijne. Op deze avond vond de opening plaats van een VHP infocentrum waar de bewoners van Meerzorg terecht kunnen voor informatie over campagnevoering en de komende verkiezingen van mei 2020.

Tijdens deze bijzondere ressortmeeting zijn de namen bekend gemaakt van de adspirant kandidaten voor het district Commewijne. VHP voorzitter Chan Santokhi maakte de volgende namen bekend: Dhiradj Soekhai, Soeredj Kasiram, Soerjani Mingoen-Karijomenawi, Zaid Lalmohamed, Karishma Lalmohamed-Mathoera, Roy Mohan, Radjab Mohamedshafiek, Preshand Baldew, Ratna Sadal, Joan Sawirjo, Mukesh Simboedath Panday, Witney Ajambia, Shri Kiran, Hugo Breinburg, Mark Lall, Ashwien Gangadien, Chandenie Girjasing en Kiran Chotkan.

De lijstvolgorde is niet van belang omdat elke adspirant kandidaat bij het zelfde begin staat van een definitief traject. Deze voordrachten komen vanuit het Districtscampagne Team(DCT) van Commewijne zelf. Uit deze voordrachten zullen uiteindelijk vier kandidaten en evenveel schaduwkandidaten worden gekozen. De adspirant kandidaten zullen intensiever het veld moeten intrekken om zich te profileren.

De adspirant kandidaten zullen door de selectie commissie nauwlettend in de gaten gehouden worden waarna aan het hoofdbestuur een uiteindelijk voorstel zal worden gedaan ter goedkeuring op het congres. Dus voorwaar nog een lange weg te gaan. In de komende 2 maanden zullen de namen van de adspirant kandidaten voor de overige districten bekend gemaakt worden.

Voorzitter Chan Santokhi sprak bemoedigende woorden tot de adspirant kandidaten en drukte hen op het hart dat wij gezamenlijk de strijd moeten aangaan. We gaan heel hard moeten werken. U bent geen concurrent van elkaar geworden maar juist intensieve medestanders. Immers onze slogan “zelf sterk, samen sterker” staat nog rechtovereind.

Deze redders van Suriname, speciaal voor het kiesdistrict Commewijne, zullen de verantwoordelijkheid op zich nemen om het plan van de VHP, namelijk Suriname te redden, ter uitvoering brengen. Het land Suriname redden is de enige agenda van de VHP. We gaan dit in eenheid en saamhorigheid doen zonder concurrenten van elkaar te zijn. Samen winnen is het devies van de Oranje partij.Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi