VHP: laten we onze naasten liefhebben als ons zelf

0
171

Dit jaar, terwijl we blijven omgaan met de gevolgen van de wereldwijde covid-19 pandemie, zal kerst net als andere feestdagen ook anders zijn. De ware geest van Kerst weerspiegelt een toewijding om mensen in nood te helpen, hoop te geven aan mensen in wanhoop en vrede te verspreiden. Liefde, vrede, vreugde en hoop zijn verweven met kerst. Derhalve moeten we tijdens kerst, de gave van Gods liefde delen door van onszelf te geven en door onbaatzuchtig te delen met mensen in nood.

Kerst is een boodschap van eenheid, een boodschap van fatsoen en een boodschap van hoop en vertrouwen die nooit uit de trend mag geraken. En het is er één die we vandaag allemaal heel erg hard nodig hebben. Als Gods enige zoon kwam Jezus naar de aarde en gaf zijn leven zodat wij kunnen leven. Zijn leringen inspireren vele miljoenen mensen over de hele wereld.

De daden en woorden van Jezus herinneren ons eraan dat dienstbaarheid aan anderen centraal staat in ons leven en dat opoffering en onvoorwaardelijke liefde ons moeten leiden en inspireren om een leven van mededogen, barmhartigheid en gerechtigheid te leiden. Samen moeten we een toekomst opbouwen waarin alle mensen leren elkaar lief te hebben en in harmonie samen te leven.

Als VHP reiken we de hand naar degenen die anders zijn dan wij, maar toch één in de menselijke en politieke familie, door de universele boodschap na te leven die Jezus ons heeft geleerd. Dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. Het zou prachtig en bevorderlijk zijn als we net als Jezus, vredestichters worden en het geschenk van vrede brengen in onze huizen en onze gemeenschappen.

We zijn het er allemaal over eens dat 2021 een moeilijk jaar is geweest, we weten als partij dat dit een moeilijke tijd is voor veel gezinnen. Onze regering doet heel hard haar best om Suriname te redden. Samen hebben we op 25 mei 2020, ons een weg terug gevochten om uit de ellende van 10 jaar te geraken en stap voor stap komen we uit die ellende.

We moeten allemaal de handen ineenslaan om een betere toekomst te maken voor alle mensen in ons land. We moeten er allemaal naar streven om geïnspireerd te worden door een diepgewortelde liefde voor ons land, ongeacht ras, huidskleur, geslacht of politieke kleur. We moeten ernaar streven om bewogen te worden door liefde die ons in staat zal stellen haat en racisme te ontgroeien.

Dit jaar wordt gekenmerkt door momenten van wanhoop maar meer van hoop en vertrouwen. Nu het einde nadert, is de boodschap die wij van VHP willen overbrengen er één van hoop en vertrouwen. Laten we in deze tijd van hoop en vertrouwen samenkomen als één volk, als één familie om ervoor te zorgen dat we er alles aan doen om Suriname, het land van eindeloze kansen te maken.

Als VHP willen wij alle mensen bedanken, ongeacht hun politieke overtuiging, ras of geloofsovertuiging, die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd om de problemen van ons land te helpen oplossen. We doen als partij een beroep op eenieder om door te gaan met hun nobele inspanningen om verder een bijdrage te leveren aan ons geliefd land. We zijn één Suriname, eenheid in verscheidenheid.

Moge de vreugde van kerst onze toewijding hernieuwen om samen te werken aan een toekomst van vrede, kansen, hoop en vertrouwen. Op de vreugdevolle dag van Kerstmis wenst de VHP onze Christelijke broeders en zusters over de hele wereld een vrolijk kerstfeest toe.

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi