VHP herdenkt Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid

0
195

In verband met de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid, vandaag 21 september, zijn er kransen gelegd bij het standbeeld van de legendarische leider van de VHP, Jagernath Lachmon, op het onafhankelijkheidsplein en het VHP centrum de Olifant.

Naast de herdenking van de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid, herdenken wij vandaag eveneens 2 andere markante dagen namelijk: de 105e geboortedag van de legendarische VHP leider Jagernath Lachmon en de Internationale Dag van Vrede. Wijlen VHP voorzitter kan gerust in één adem genoemd worden met verbroedering, eenheid en vrede.

Vanwege uitlandigheid van VHP voorzitter Chan Santokhi, tevens president van Suriname, heeft de ondervoorzitter van de VHP, de heer Glenn Oehlers, een korte toespraak gehouden. Onder voorzitter Glenn Oehlers gaf aan dat het een plicht is van de VHP, om de verbroedering, vrede en de eenheidsgedachte van Lachmon voort te zetten. Zijn leiderschap heeft Suriname behoed voor grote spanningen tussen de bevolkingsgroepen. Jagernath Lachmon, was een man die gestreden heeft voor verbroedering en eenheid en vanuit die filosofie ook heeft gehandeld.

Het oplaaien van etnische en racistische sentimenten, van de afgelopen dagen, zowel in Suriname als in Nederland, was schofterig en respectloos. Wijlen VHP voorzitter Jagernath Lachmon, zou dit NOOIT gewild hebben. Het lijkt alsof de verdraagzaamheid, de vreedzame co-existentie verdwenen is binnen de Surinaamse samenleving en is onze tolerante en coulante houding geweld aangedaan.

Het is alsof Suriname op een ‘etnische Vulkaan’ zit, die elk moment kan uitbarsten. Niet de bevolking van Suriname is aan de rand van een etnische confrontatie, het zijn delen van een etnische groep, die zich op een onfatsoenlijke wijze zich ernstig heeft misdragen.

Suriname bestaat uit meerdere bevolkingsgroepen, die in het volle besef verkeren, dat die misdragingen niet het wezenlijke is, die onze samenleving karakteriseert, ons bindt en zo bijzonder maakt. De eerdergenoemde uitspattingen, zijn geen onderhuidse en onderdrukte emoties, maar een sterk polariserende invloed heeft op de politiek.

Deze etnisch polariserende en opportunistische hokjes politiek zorgt voor de scheiding van de maatschappij die doorwerkt in de eveneens zeer pluralistische culturele en religieuze delen van de maatschappij. Denk hierbij aan de opmerkelijke structuur en organisatie maar zeker de bemensing van de politieke partijen, waar de polarisatie en opportunisme tijdens de verkiezingscampagne sterk en dominant aanwezig is.

Het wordt dan ook tijd dat politieke partijen daadwerkelijk een essentieel en integraal deel uitmaken van de samenleving en maatschappij. Laten de politici hun verantwoordelijkheid oppakken en zich als ware nationalisten gedragen. Laten we op deze dag van verbroedering en eenheid, de droom van wijlen Jagernath Lachmon, dat wij als broeders en zusters in eenheid dit land, ons land, samen duurzaam tot ontwikkeling te brengen.

De president van de republiek Suriname heeft op de CELAC conferentie onder ander het volgende gezegd: “Vandaag de dag staan we allemaal voor enorme uitdagingen, wetende dat die niet door ons zijn veroorzaakt. Ik dring erop aan om politieke wil te tonen, om als gelijkwaardige partners samen te werken.

Nu is het tijd voor solidariteit, broederschap en internationale samenwerking. Deze collectieve verantwoordelijkheid is in het belang van ons allemaal. We hebben geen tijd te verliezen. Het is tijd om in actie te komen, te hervormen en te herbouwen!

Het land heeft enorme potentie, maar deze potentie kan slechts door middel van gezamenlijke inspanning benut worden, om de natie als geheel te ontwikkelen. Onderlinge strijd en verdeeldheid zal niemand ten goede komen en het land zal niet bloeien, dus ook de bevolking zal niet vooruitkomen”.

De VHP spreekt de hoop uit dat de verbroedering, vrede en de eenheid waar de VHP achter staat, behouden zal blijven in belang van het welzijn van onze natie en wenst u allen een bezinningsvolle dag toe!

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi