VHP heeft begrip voor ingrijpende Covid-maatregelen

0
278

De VHP ondersteunt de maatregelen die recentelijk zijn genomen om de verspreiding van het Covid19-virus in te dammen. Gezien de recente toename van besmettingsgevallen zijn ingrijpende maatregelen onontkoombaar. De VHP adviseert de bevolking dan ook de maatregelen stipt op te volgen. Niet alleen om zelf gezond te blijven, maar ook om er voor te zorgen dat de samenleving als geheeld Covid19-vrij blijft.

De VHP is wel van mening dat de communicatie en voorlichting over de genomen maatregelen beter kan. Er blijkt veel onduidelijkheid waardoor mensen en bedrijven in verwarring zijn of maatregelen nu wel of niet op hen van toepassing zijn. Naast repressie zou ook aandacht geschonken moeten worden aan goede voorlichting, zodat het draagvlak voor de maatregelen groter wordt en mensen uit eigen beweging veilig gedrag gaan tonen. Verder dringt de VHP er op aan dat er duidelijkheid wordt verschaft voor de sociaal-zwakkeren die direct door deze maatregelen getroffen worden in hun inkomen. Niet iedereen is in staat om voor een week inkopen te doen, sommigen moeten dat doen op dagbasis.

Duidelijkheid is ook vereist voor de productiesector om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden en de bevolking moet voorzien van basisproducten. In het bijzonder vraagt de VHP aandacht om de maatregelen per sector te differentiëren. Binnen elke sector kan maatwerk geleverd worden, zodat bijvoorbeeld boeren in Nickerie in staat zijn om -met inachtneming van beschermende maatregelen – in deze periode de rijstvelden in te zaaien. Dit is seizoen gebonden en kan niet wachten. Zo zijn er nog meer sectoren die een eigen aanpak nodig hebben.

De VHP wenst een zodanige uitvoering van de maatregelen dat het democratisch proces van verkiezingen en de afronding daarvan niet worden belemmerd. Ook dat proces kan en moet – met inachtneming van beschermende maatregelen – onverkort doorgaan en afgerond worden, zodat een nieuwe regering aan de slag kan, inclusief de aanpak van deze acute gezondheidscrisis.

Bron: starnieuws.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi