VHP: Haatzaaiende visies leiden tot toenemend geweld

0
121

Op 10 december 1948 werd de Internationale Dag van de Mensenrechten aangenomen door de Verenigde Naties. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met een simpele boodschap: “alle mensen worden gelijk in waardigheid en rechten geboren”.

De VHP benadrukt dat het handhaven van de mensenrechten in het belang is van iedereen en vormt de basis van vrijheid, vrede, ontwikkeling en gerechtigheid. Laten we samen in eensgezindheid ernaar streven om alle vormen van onrecht uit te roeien en de waardigheid, menselijkheid en respect te bevorderen. Het is onze collectieve plicht om de mensrechten te waarborgen.

We zien in de wereld grove en systematische mensenrechtenschendingen en dat is onaanvaardbaar. Tegenwoordig zien we ook toenemende haatzaaiende uitlatingen, geweld tegen vrouwen, uitsluiting en discriminatie, sociale polarisatie en verlies van beschaafdheid, aantasting van het milieu en ongelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen en kansen.

Haat-zaaiende visies leiden tot toenemend geweld en dat moeten we niet toestaan en accepteren. In de giftige golf van haat die opkomt in veel samenlevingen, dreigen enkele meest essentiële principes die vreedzame samenlevingen beschermen te worden weggevaagd. We moeten toegewijd zijn aan het vinden van legitieme beleidsruimte om de waardigheid van onze burgers te waarborgen

Overal waar discriminatie en uitbuiting is, kunnen we ons uitspreken en laten weten dat we ons hiertegen verzetten. De harde lessen uit de geschiedenis tonen aan dat we alleen kunnen overleven in een wereld die gebaseerd is op een systeem dat de waardigheid van burgers respecteert.

Wij van de VHP, zetten ons in voor het creëren van een welvarende, ondernemende samenleving met eerlijke kansen voor onze burgers waarin ze vrij kunnen leven van de plaag van alle vormen van geweld.  Wanneer haters proberen vijandige wig tussen gemeenschappen te drijven moeten we onmiddellijk ingrijpen. Het is onze collectieve plicht om op te komen voor de rechten van de mens.

Orange Day- Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes duurt van 25 november tot 10 december. Het is een initiatief van United Nations Women, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het belangrijkste doel van Orange Day is om bewustzijn onder mannen te creëren met betrekking tot het uitbannen van geweld tegen vrouwen. De Oranje partij schenkt ook aandacht voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Deze regering is bezig met het bevorderen van de doelstellingen van de 2030 ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Die doelstellingen omvatten onder meer het terugdringen van armoede, aanpakken van geweld tegen vrouwen en meisjes, het bevorderen van de gezondheid, het aanpakken van de gendergelijkheid, klimaatverandering, kwaliteitsonderwijs, sociale rechtvaardigheid en verbetering van het gezinsleven.

Veel te veel mensen over de hele wereld worden nog steeds hun mensenrechten en fundamentele vrijheden ontzegd, en we moeten werken aan het beëindigen van de discriminatie. We moeten onze voortdurende inspanningen versterken om de wereld te ontdoen van geweld, onderdrukking en haat. Het aanwakkeren van haatzaaien, racisme en onverdraagzaamheid in deze moderne tijd is zinloos.  

We leven vandaag in een nieuwe wereld, heel anders dan die 10 tot 20 jaar geleden. Dit is een tijdperk van hernieuwd multilateralisme, een tijdperk dat vooruitgang biedt met betrekking tot de universele waarden. De samenleving wordt sterker en veerkrachtiger wanneer iedereen een betekenisvolle rol kan spelen in het politieke, economische en sociale leven.

De VHP zal alle democratische middelen aanwenden om de rechten van de mens te beschermen en te waarborgen. De partij roept eenieder op maar in het bijzonder de regering om de mensenrechten van de burgers te bevorderen en na te leven. De VHP wenst u allen een bezinningsvolle dag toe!

VHP mediacommissieWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi