VHP: geboortedag Lachmon voortaan Nationale Verbroederingsdag

0
356

De geboortedag van Jagernath Lachman is voortaan Nationale Verbroederingsdag in Suriname. Dat heeft VHP voorzitter Chan Santokhi zondag 23 september bekend gemaakt tijdens de Jagernath Lachmon lezing in Amsterdam. “Vanaf volgend jaar zal de VHP 21 september vieren als Nationale Verbroederingsdag, met elk jaar een relevant thema. Het is passend dat we de grondlegger van dit politiek gedachtengoed duurzaam erkennen. Zijn verbroederingspolitiek is tot de dag van vandaag een inspiratie voor ons allen en een baken van hoop voor een vreedzaam Suriname. Dít is wat ons drijft om te groeien tot de grootste nationale politieke partij van Suriname. En we winnen elke dag meer aanhang.”

Santokhi gaf nog twee actiepunten aan waarmee de VHP Lachmon een vaste plek wil geven. “De Coppename brug moet worden vernoemd naar Lachmon, hij was een bruggenbouwer en deze brug staat daar symbool voor”. Verder wenst de VHP als ze de regeermacht krijgt Niew Nickerie om te dopen tot Jagernath Lachmon City. “Als kind van Nickerie, die later uitgroeide tot Staatsman van Suriname, is het niet meer dan logisch dat Nieuw Nickerie naar hem wordt vernoemd”, aldus Santokhi.

De VHP voorzitter sprak zondagmiddag tijdens de Lachmon lezing die werd uitgesproken door dr. Ellen Neslo. Zij sprak over “de potentie van de Surinaamse vrouw in het maatschappelijk en politiek gebeuren”. Zowel in de geschiedenis (tijdens de slavernij als de periode van de contractarbeid) als in het heden hebben Surinaamse vrouwen in Suriname en in Nederland maatschappelijk een belangrijke rol gespeeld, aldus Neslo. Ook mannen moeten de verdiensten van vrouwen erkennen, zei Neslo. Erkenning vindt nog te weinig plaats, omdat stereotyperingen van o.a. de koloniale overheerser klakkeloos zijn overgenomen en in de gemeenschap zijn blijven hangen.

Santokhi gaf aan dat de spiegel die dr. Neslo de toehoorders voorhield, laat zien dat er nog veel te doen is. Ook de VHP neemt daarin zijn verantwoordelijkheid, door een bewust genderbeleid te voeren. “ Het gaat hierbij om vrouwen én mannen, willen we succesvol kunnen zijn”. Hij wees ook op de verdiensten van de VHP en onderstreepte enkele belangrijke wetten die hij als minister van justitie heeft ingevoerd. Hij noemde  de Wet m.b.t. huislijke geweld, het beschermingsbevel en de herziening van het burgerlijk wetboek, waardoor de positie van de vrouw na overlijden van de man beschermd is als langstlevende en waardoor bijvoorbeeld de familienaam van de vrouw een gelijke status heeft als die van de man.

“Vanuit de VHP durf ik te stellen dat er de afgelopen jaren al veel gedaan is aan genderbeleid. De participatie van vrouwen in onze bestuursorganen is gestegen. De partij heeft twee ondervoorzitters en in de fractie hebben bekwame en sterke vrouwen het woord gevoerd. En in Krishna Mathoera hebben we ook nu één van de effectiefste parlementariërs. In het verleden heeft de partij ook de parlementsvoorzitter geleverd (Marijke Jawalapersad). En onze partij heeft vrouwelijke diplomaten geleverd, zoals ambassadeurs op sleutelposten zoals Nederland en de Verenigde Staten. En ook hebben we vrouwen op belangrijke binnenlandse positie gehad zoals minister en districtscommissaris”, aldus Santokhi.