VHP fractieleider Chan Santokhi: de brief van de vice president is misleidend

0
215

De brief die vicepresident Ashwin Adhin heeft opgestuurd naar De Nationale Assemblee (DNA) bevat onjuistheden, gaf VHP-fractieleider Chan Santokhi (VHP) donderdag te kennen tijdens de openbare vergadering. De brief was opgestuurd nadat DNA had gevraagd om officieel geïnformeerd te worden over het vonnis dat tegen Desi Bouterse is uitgesproken, die nu president van de Republiek Suriname is.

Santokhi zei dat er in de brief melding van is gemaakt dat de president van de Republiek Suriname is veroordeeld. Volgens hem blijkt uit geen enkel vonnis dat de president is veroordeeld. Integendeel blijkt uit het vonnis dat een aantal personen is veroordeeld en een aantal personen is vrijgesproken. Een van deze personen die is veroordeeld, is momenteel president van de Republiek Suriname. Het is niet de president, maar de persoon Desi Bouterse die is veroordeeld.

Hij merkte verder op dat in de brief eveneens is opgenomen dat door verzet aan te tekenen tegen het verstekvonnis, het gewezen vonnis van rechtswege is geschorst en dus thans geen enkel rechtsgevolg heeft. “Dit is onjuist, dit is juridisch niet correct en is in strijd met onze wetgeving”, zei de parlementariër. Wat correct is, is dat het vonnis rechtskracht heeft, maar de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt opgeschort. Hij zei dat de vicepresident met de juiste informatie moet komen.

Ook Edward Belfort (ABOP) zei dat het juridisch een incorrecte brief is. Hij benadrukte dat het om een verstekvonnis gaat waarbij de verdachte nooit is verschenen bij de terechtzittingen.

Hij voerde verder aan dat in de wetgeving is opgenomen dat na twee maanden dat het verzet is aangetekend, de zaak door een dagvaarding vanwege de vervolgingsambtenaar aan de veroordeelde wordt betekent, aanhangig gemaakt ter terechtzitting van het gerecht dat het vonnis bij verstek gewezen heeft. Belfort gaf aan dat dit betekent dat de status van Bouterse veroordeelde is. Hij vroeg aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om het daarheen te leiden dat de president zijn ambt comform artikel 98 van de Grondwet overdraagt aan de vicepresident.

Amzad Abdoel (NDP) gaf te kennen dat er nog rechtsmiddelen zijn die gebruikt kunnen worden voordat er een uiteindelijk besluit komt. Hij benadrukte dat de Amnestiewet van kracht is. De Amnestiewet staat nog rechtovereind, benadrukte hij. Hij vervolgde door aan te geven dat het proces nog niet is afgerond, ongeacht welke interpretatie men wil geven aan de brief die de vicepresident heeft opgestuurd naar DNA. Het is volgens hem daarom irrelevant dat DNA zich over deze zaak zal uitlaten.

Vishmohanie ThomasWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi