VHP fractie feliciteert 75 jaar VN

0
360

Op 24 oktober 2020 bestaan de Verenigde Naties 75 jaar. Het doel van de Verenigde Staten is het bewaren van de internationale vrede, het bevorderen van het welzijn van de wereldbevolking en het versterken van de internationale banden. De Verenigde Naties vormen een internationale organisatie die in 1945 en werden opgericht door 51 landen.  

In verband met 75 jaar Verenigde Naties(VN) heeft VHP- fractieleider Asis Gajadien, namens de VHP een statement gemaakt in het parlement. De VHP fractie benadrukt dat we allemaal op deze bijzondere dag, de 75e verjaardag vieren van de Verenigde Naties. Dit heugelijk feit is een viering van teamwork en samenwerking tussen soevereine naties, een verjaardag die driekwart eeuw markeert die vreedzamer zijn geweest dan enige andere periode in de geschiedenis. 

Het is een jubileum dat een tijdperk markeert waarin mensenrechten onbevooroordeeld kunnen worden gerespecteerd, en minder gescheiden van ras, geslacht of nationaliteit. Maar vergist u niet, al ons werk als wereldburgers is nog niet voldaan. De overgang naar het nieuwe decennium werd ook gekenmerkt door verschillende grote bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid, veiligheid en milieu. Met de gezondheids- en financiële risico’s die de COVID-19-crisis ons met zich meebrengt voor de voortdurende bedreiging die broeikasgassen vormen voor ons wereldwijde leefmilieu. 

Dit alles vraagt om meer actie tegen deze wereldwijde bedreigingen en zou een signaal moeten zijn om op de agenda voor 2030 te verdubbelen. Dit om gezamenlijk armoede te beëindigen, een gezondere aarde voor ons allemaal te creëren en een eerlijker en rechtvaardiger systeem voor alle wereldburgers op deze aarde te creëren. 

Dit is misschien gemakkelijk gezegd, maar vergeet u niet dat wij dit allemaal moeten voltooien, of u nu in de zakenwereld bent, een NGO, de Verenigde Naties of binnen een nationale of lokale overheid valt. We zouden er allemaal naar moeten streven om iets toe te voegen om deze doelen te bereiken, ondanks de obstakels die zijn opgeworpen om dit te bereiken. Derhalve, laten we allemaal de handen ineenslaan en hardwerken om de beste 10 jaar tot nu toe voor de mensheid te creëren. Wij van de VHP fractie, wensen u allen te feliciteren en veel succes toe te wensen met 75 jaar VN.

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi