VHP bij Hindostaanse immigratie: Samen het land opbouwen

0
639

Op 5 juni 1873, 149 jaar geleden, kwam het eerste schip Lalla Rookh, met 399 Hindostaanse emigranten uit Calcutta aan land bij Fort Nieuw Amsterdam in Suriname. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 was er grote behoefte aan arbeidskrachten op de plantages. Van 1873 tot 1916 zijn er ruim 34.000 Hindostaanse contractarbeiders naar Suriname gekomen. Onze huidige president van Suriname, Chan Santokhi, is het tweede staatshoofd dat tot de Hindostaanse gemeenschap behoort.

Het grootste deel van de immigranten kwam als contractarbeider. De bedoeling was na een tijdelijk verblijf terug te keren naar het land van herkomst. Echter zijn velen hier achtergebleven, zij zagen een nieuwe toekomst in Suriname. Hun ijver, liefde voor landbouw, handel en vooral de drang om vooruit te komen waren de redenen om hier te blijven.

De VHP accentueert dat Hindostaanse gemeenschap voortdurend een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van ons land. Niet alleen de Hindostaanse gemeenschap, maar ook de nakomelingen van andere bevolkingsgroepen, die destijds ook als contractarbeiders en als slaven naar Suriname zijn gehaald, leveren eveneens een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en opbouw van het land.

Bij herdenkingen van dagen als “hoe wij hier ook samen kwamen”, herdenken we het moedige verzet van onze voorouders om te ontkomen aan de wrede onderdrukking, overheersing en uitbuiting. De VHP vindt het daarom belangrijk dat zulke bijzondere dagen unieke momenten bieden om als nazaten van contractarbeiders en slaven, gezamenlijk terug te kijken naar het verleden.

Laten wij ons voortdurend inspannen om over etnische scheidslijnen heen te stappen en een Suriname maken dat daadwerkelijk eenheid in verscheidenheid toont. We vieren het voorrecht dat we in een land leven dat ruimte biedt aan eenieder om zijn/haar eigen cultuur en godsdienst in vrijheid te beleven. Het is eveneens een voorrecht om Surinamer te zijn met een eigen identiteit.  

Ofschoon wij in een multiculturele samenleving met uiteenlopende culturen wonen, leven wij vreedzaam naast en met elkaar leven. Cultuur heeft een grote invloed op de maatschappij én op het individu. We leven nu in een tijd waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan, te midden van de hedendaagse invloeden van polarisatie. De VHP doet een dringend oproep aan de gemeenschap om de achteruitgang van normen en waarden een halt toe te roepen.

De VHP reikt op deze dag de hand naar allen om het land samen op te bouwen. We zullen het samen moeten doen door het tonen van eenheid van bestuur en eenheid van beleid. “Zelf sterk, samen sterker”, is nog steeds het motto van de VHP. De VHP doet nog steeds een beroep op u, te houden aan de MoHaNa regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De VHP feliciteert de hele natie maar in het bijzonder onze Hindostaanse gemeenschap, met 149 jaar Hindostaanse Immigratie.  

VHPWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi