VHP bij 45 jaar Srefidensi: We gaan het land redden!

0
482

De toenmalige premier van Nederland Den Uyl, vond dat Nederland geen koloniën meer hoorde te hebben en sprak zich uit voor onafhankelijkheid van de overzeese gebiedsdelen. Aan de Surinaamse onafhankelijkheid is een proces van dekolonisatie voorafgegaan waarvan een groot deel daags voor de onafhankelijkheidsdatum werd voltooid. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk en zal zijn onafhankelijkheid nimmer prijsgeven. 

Aan de vooravond van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid is het goed om te reflecteren over hoe het ons de afgelopen 45 jaar als natie is vergaan. Ons land heeft als jonge natie verschillende hoogte punten, maar ook dieptepunten gekend. Zo is het ons gelukt om in vrede en harmonie naast elkaar en met elkaar te leven in dit mooie land, ondanks de vele culturele en religieuze verschillen. Deze eenheid in verscheidenheid mag dan ook genoemd worden als één van de bijzondere kenmerken van ons land.

Dat de VHP geen voorstander was van de onafhankelijkheid is bezijden de waarheid. Omdat er geen garanties waren voor een duurzame stabiele economische ontwikkeling, was de VHP tegen een te snelle, niet goed voorbereide staatkundige onafhankelijkheid. Desondanks heeft de partij meegewerkt aan een vreedzame soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975. 

VHP voorzitter Jagernath Lachmon pleitte dat Suriname onafhankelijk moest worden onder de volgende voorwaarden: dubbele nationaliteit voor Surinamers; een afgebakend Suriname, dus zonder betwiste gebieden, Suriname eerst economisch weerbaar maken etc. Hier het interview van VHP voorzitter Lachmon: https://www.youtube.com/watch?v=lgm1-31_kvY&authuser=0

Na de militaire machtsovername in 1980 heeft Suriname als jonge natie een aantal zeer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Deze hebben geleid tot ernstige polarisatie en achteruitgang van onze samenleving. Suriname heeft nu weer een respectabele positie gekregen in de rij der naties, zijnde een gezaghebbende rechtsstaat gestoeld op democratische principes. 

De VHP ziet graag dat de regering onder leiding van president Chan Santokhi, de komende jaren op een gebalanceerde en gestructureerde wijze internationale, regionale- en bilaterale samenwerkingen aangaat om het land verder te ontwikkelen. Het diasporabeleid dient hierbij doelgericht ontwikkeld te worden in nauwe samenwerking met de Surinamers in diaspora. 

De effecten van het desastreuze financieel-economisch beleid van de vorige regering heeft enorme sporen nagelaten. We zullen als VHP samen met de regering blijven zoeken naar oplossingen om als land uit deze problemen te geraken. Wij van de VHP zien de huidige crisis als een kans, als een uitdaging hervormingen door te voeren om de economie nieuw leven in te blazen, ten voordele van iedereen. En we zijn ervan overtuigd dat we samen met de regering het land zullen redden. 

De viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid dit jaar zal nogal terughoudend zijn. De reden is duidelijk, Covid-19 pandemie. Niet alleen Suriname maar de hele wereld wordt geconfronteerd met de Covid-19 pandemie, het corona virus heeft alle activiteiten verstoord en een enorme tol geëist. Het heeft Suriname ook veranderd waarin we leefden vóór de pandemie. 

Het is zeer geruststellend dat de regering de juiste maatregelen treft om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Met toegewijde inspanning is de regering onder leiding van president Chan Santokhi erin geslaagd de omvang van de pandemie in te dammen en een groot aantal levens te redden. De natie is heel veel dank verschuldigd aan de gezondheidswerkers die voortdurend in de voorhoede van onze strijd tegen dit virus hebben gestaan en staan. 

De armen worden het zwaarst getroffen door deze pandemie. Om hen door deze fase van crisis heen te helpen, heeft de regering middels voedselpakketten en bonus hen in staat gesteld om in hun levensonderhoud te voorzien. De regering zal haar de helpende hand blijven bieden.

De VHP feliciteert de totale Surinaamse samenleving, ook onze diaspora, met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Laten we deze bijzondere dag niet alleen vieren, maar ook het land samen redden. Strey de f’ strey, wi no sa frede, Gado de wi fesiman. God zij met Suriname!

 Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi