TOESPRAAK VHP NEDERLAND TIJDENS DANKDIENST ZEVENTIGJARIG BESTAAN VHP

0
270

Zeer recentelijk werd het zeventigjarig bestaan van de VHP groots gevierd in Suriname. Deelgenoot hiervan was onder andere VHP Nederland. Tijdens de dankdienst van dit historische mijlpaal, heeft VHP Nederland de moederpartij gefeliciteerd en gewezen op de verdiensten van de vier leiders die de partij tijdens de afgelopen zeventig jaar gekend heeft.
Mr. J. Lachmon heeft zijn afdruk in de Surinaamse geschiedenis achtergelaten via zijn verbroederingspolitiek. Na zijn overlijden nam mr. Dr. Drs. Jnan Adhin de leiding van de partij over. Met zijn theorie van eenheid in verscheidenheid werd de bevolking aangemoedigd zich in te zetten voor vreedzaamheid, met daarin respect voor elkaars geloof en cultuur. Geweldloosheid en democratie waren de beginselen waar de VHP zich volledig in kon vinden en van waaruit regeermacht verkregen wenste te worden.
Na het overlijden van Adhin werd de heer Ram Sardjoe voorzitter en leider van de VHP. Het lukte hem onder roerige en moeilijke omstandigheden de partij via de Shanti politiek in rustiger vaarwater te brengen. Tijdens overdracht van het voorzitterschap aan de huidige leider, Chan Santokhi, was er sprake van een stabiele partij.
Via voortzetting van de verbroederingspolitiek en via eenheid in verscheidenheid, heeft de huidige voorzitter thans de historische taak om van de VHP een nationale partij te maken: een partij waarin alle bevolkingsgroepen van Suriname terug te zien zijn.
Voorzitter Santokhi beschouwt de implementatie van deze enorm belangrijke ommezwaai, als zijn taak.

VHP Nederland acht betrokkenheid van de diasporagemeenschap als zeer belangrijk. De verbinding met de Surinaamse bevolking is van groot belang voor de ontwikkeling van het land.
De moederpartij kan op volledige steun rekenen van VHP Nederland. VHP Nederland staat klaar voor ondersteuning bij de komende verkiezingen en bij het helpen verwezenlijken van de doelstellingen die de moederpartij nastreeft. VHP Nederland is van mening dat het behalen van 28 zetels mogelijk is en zal zich daarom actief inzetten hiervoor. Het huidige regeerbeleid wordt door VHP Nederland gezien als zeer funest. De achteruitgang in alle sectoren is niet ongemerkt gebleven. Er moet hiertoe een halt geroepen worden en dat kan alleen door goed en nieuw bestuur.

Na de toespraak van VHP Nederland werd er een schilderij als cadeau overhandigd aan voorzitter Santokhi. Op dit schilderij waren de vier leiders die de VHP de afgelopen 70 jaar hebben geleid, te zien. De bedoeling is dat dit schilderij een mooie plaats krijgt in het partijgebouw.

VHP NederlandWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi